Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Nico Borreman 020 750 46 00
Mail

Hoera! Water in de kruipruimte

07-02-2017

Ons idee: berg regenwater in de kruipruimte. Het lijkt erop dat het schrikbeeld van 30 jaar geleden een oplossing wordt.

Door klimaatverandering moet steeds vaker, steeds meer regenwater in een korte tijd worden afgevoerd. Met de riolering lukt dat vaak niet meer. Daarom proberen gemeenten een hoosbui vertraagd af te voeren door het water tijdelijk te bergen in vijvers, wadi’s en zelfs in ondergrondse waterbergingen.

Ook inwoners worden gestimuleerd om het regenwater vertraagd af te voeren. Allerlei maatregelen worden bedacht: groene daken, infiltratie van water in de tuin, etc. Ons nieuwste idee: laat het regenwater in de kruipruimte lopen, van daaruit zakt het geleidelijk in de bodem. 

Alarmbellen

Toen dit idee door onze jonge waterspecialisten werd geopperd, gingen bij mij alle alarmbellen af. Ik ben in 1983 nota bene afgestudeerd op het voorkomen van water in de kruipruimte! Mijn basisgedachte is namelijk altijd dat water in de kruipruimte een groot probleem is. Het leidt tot een hoge luchtvochtigheid in huis. Vaak in combinatie met vochtige muren door optrekkend vocht. Een hoge grondwaterstand is hiervan vaak de oorzaak.

Medici hebben aangetoond dat luchtwegaandoeningen vaker voorkomen bij mensen die in vochtige huizen wonen (zie bijvoorbeeld RIVM 2010). De oudere Wareco-specialisten richten zich daarom al meer dan 35 jaar op het terugdringen van hoge luchtvochtigheid in woningen door: grondwaterbeheer, bouwkundige maatregelen of een combinatie daarvan. Dit zit ook volledig in mijn systeem.

Out-of-the-box-denken

Dat moet er nu uit, vanwege onze out-of-the-box-denkers. Water in de kruipruimte is alleen een probleem voor oudere woningen. In het bouwbesluit zijn al sinds 1992 de eisen voor de dampdichtheid van begane-grondvloeren zeer streng geworden. Water onder die vloer leidt echt niet meer tot vochtproblemen. Tenminste als die vloer goed is gemaakt. Dat blijkt wel uit die duizenden kruipruimten in vinexwijken die maandenlang vol met water staan. Veel bewoners weten dat niet eens en wonen uiterst comfortabel.

Berging van regenwater in de kruipruimte kan dus prima in moderne woonwijken. Dat zou leiden tot een enorme al bestaande oppervlakte, die eenvoudig te benutten is voor waterberging. Iedere denkbare extreme bui kan direct vanaf het dak worden geborgen. Een goedkope oplossing met grote potentie om een van de standaardmaatregelen voor klimaatrobuust bouwen te worden. Bij mijn weten heeft niemand hier eerder aan gedacht: zie bijvoorbeeld de website van Rioned. De grootste kansen voor dit idee liggen bij nieuwbouwwoningen waar het watersysteem nog volledig maakbaar is.

Meedoen aan een pilot?

Het concept lijkt me niet direct uitvoeringsgereed. Er zijn nogal wat randvoorwaarden. Die begane-grondvloer moet echt goed gemaakt zijn, het water moet niet in de kruipruimte blijven staan maar geleidelijk in de bodem kunnen zakken, hoe zit het met leidingen en ongedierte, is er een terugvalscenario nodig, etc. Van belang is ook de maatschappelijke acceptatie. Ik ben vast niet de enige die in eerste instantie schrikt van het idee.

Bovenstaande vraagt om een degelijke pilot met meerdere partijen en belanghebbenden. Wie biedt zich aan? Ik wil het graag organiseren.

Nico Borreman

 

Reacties

Maarten Kuiper 8 februari 2017 om 07:47

Met de nodige zorg voor het ontwerp lijkt het risico op wateroverlast klein. En er is met waterberging onder woningen veel winst te behalen: lijkt mij een relatief goedkope deeloplossing voor de klimaatbestendige stad!

Rob de Groot 12 februari 2017 om 11:28

Vraagje lopen er leidingen door de kruipruimte. Bv gas, waterleiding, riool ? Dan is het lastig reparaties uitvoeren. Bv bij herstel van verstopping. Zijn er extra risico's op corrosie van leidingen? Mantels van leidingen vergaan immers na verloop van tijd. Is daar aan gedacht?

Otto Offereins 14 februari 2017 om 13:42

In de Vinex wijk Stadshagen in Zwolle wordt al jaren het water van de daken geinfiltreerd middels infiltratieboxen welke in de kruipruimte zijn aangebracht.
Dit functioneert alleen waneer de aanwezige klei en veen lagen volledig worden verwijderd tot aan de vaste zandlaag en er aangevuld wordt met grof zand
( kwaarde> 10).

Dion Bell 14 februari 2017 om 13:44

Draagkracht van de grond wordt bepaald door sonderingen en niveau grondwater peil wordt ook in beeld gebracht. Mogelijk wordt draagkracht grond negatief beïnvloed door aanwezigheid van langzaam wegsijpelend water, als in ontwerpfase met lage grondwaterstand gerekend is.
Bezoekje aan constructeur!

Gard van Hulzen 14 februari 2017 om 13:47

1. Creatief idee. geef het wel even mee aan de bouwers, zodat die, net Romeinen/Turken deze zinkputten/buffers bouwden onder woningen, wel het op een goede manier ontwerpen.
2. In bestaande woningen even nadenken over de functie; het heet niet voor niets "kruipruimte"
3. Persoonlijk ga ik niet meedoen. Mijn kruipruimte is droog voor een goed binnneklimaat en heeft ook een isolatie functie.

Hans Mols 14 februari 2017 om 13:52

Lijkt inderdaad een mogelijkheid, maar met de huidige strenge eisen voor de dampdichtheid van begane grondvloeren ga je het niet redden. Helaas blijkt de praktijk van uitvoering weerbarstiger dan de theorie, ook voor woningen van na 1992. Wil je iets dergelijks laten slagen zonder problemen, dan moet je hiervoor een specifieke constructie ontwerpen en toepassen. Idee is prima.

Robert 't Jong 14 februari 2017 om 13:55

Je jonge collega's zijn helemaal zo gek nog niet... zeker onder moderne woningen met rot-ongevoelige waterdichte vloeren en betinnen funderingen is die kruipruimte sowieso overbodig, maar is er ook niks op tegen om hem als waterberging te benutten.
Als je het doet kun je vochtbelasting door verdamping tegen gaan door op het water met polystyreenkorrels gevulde plastic kussens te laten drijven...
Bij houten BG vloeren en gemetselde funderingen zou ik het echter afraden; daar kun je beter een holle ruimte maken onder het terras of het gras in de tuin met b.v. Wavin infiltratiekratten...

Leo Evers 14 februari 2017 om 14:27

De moderne uitbreidingswijken kenmerken zich door zgn. "kruipruimteloos" bouwen. Alle kabels & leidingen daarom bovengronds of instorten. Dus weg met die overtollige grond, en hup in de kruipruimte om kosten te besparen.
Kruipruimtes opnieuw introduceren kost geld.
Persoonlijk 30 jaar in een woning gewoond met kruipruimte met ca 30 cm water. In dit geval met oorzaak een ondoordringbare laag oude blauwe zeeklei. Maar in de praktijk geen enkel probleem. Wel goede kierdichting en de woning ventileren.
Voorwaarde is wel om een waterdoorlatende ondergrond te maken. En daar zijn weer kosten aan verbonden. Al met al wel het onderzoeken waard, passend binnen de slogan": "als we de aarde kunnen opwarmen , kunnen we haar ook weer afkoelen".

G. W. Koning 14 februari 2017 om 14:45

Ik heb een ruim jaar geleden mijn huis ingrijpend verbouwd en daarvoor heel wat uren i.d. kruipruimte gelegen. Die was reeds behoorlijk nat. In het najaar mijn afsluitkraan naar de tuinwaterleiding afgesloten. Die stond toen ca. 25 cm onder (zeer koud ) water. Dat is allemaal water uit de tuin rond mijn huis.
De vraag rijst dan m.i.: Hoeveel neerslagwater van oppervlakverharding en daken kan daar zonder problemen nog bij ?
E.e.a. in combinatie met drains misschien ?
( hoewel ook die weer niet probleemloos blijven)

E.A. Kooy 14 februari 2017 om 15:16

Al jaren op mijn wensen lijstje een zak tbv regenwater in de kruipruimte om daar de tuin mee te kunnen sproeien, te wassen en het toilet mee te spoelen. Het kan natuurlijk ook in de tuin en wie weet kan je er ook nog warmte/koude in opslaan.

Alleen is water nog te goedkoop om eea financieel rond te krijgen.

Russell Gray 14 februari 2017 om 15:22

Opgevangen hemelwater in de kruipruimte niet laten infiltreren maar als water voorraad bewaren voor eigen gebruik, mits het eerst door een geschikt filtersysteem heen gaat?
Bijvoorbeeld: om een WC door te kunnen spoelen. Dit zal een grotere investering vergen.

Aad Demage 14 februari 2017 om 16:26

in Naarden stond jarenlang water onder de vloeren met als gevolg dat houten balken en vloeren door de woningbouw vereniging of eigenaren moesten worden vervangen.

wjj hebben Wareco ingeschakeld om van het water onder de vloeren af te komen.
het project loopt nog

bert de doelder 15 februari 2017 om 08:38

Goed plan voor nieuwbouwwijken.
maar voor een bestaande stad, en dan vooral delen met veel verhard oppervlak en oude huizen lijkt me dit beperkt toepasbaar. West Nederland zakt bovendien waardoor je met deze oplossing mogelijk tuinen e.d nat gaat maken. ik denk ook dat gebruik maken van kruipruimtes nu onbewust gebeurt zodra bijvoorbeeld rioolvervanging plaatsvindt. En dat pleit ervoor om dit idee uit te werken.

jan peters 15 februari 2017 om 09:53

Ik heb tien jaar terug een aanbouw aan mijn huis gemaakt. Ook toen al in beraad gestaan om een kelder onder de aanbouw te maken om zo water op te vangen voor tuin, auto wassen en evt. toiletspoeling. Echter financieel niet rendabel te maken. Echter door geen keldervloer te hoeven maken wordt de constructie niet duurder dan normaal.

Zeker de moeite van het onderzoeken waard.
Voordat gebouwd werd ving de ondergrond van het huis ook al de neerslag die hier viel op in de bodem. Hoe beter gespreid dit gebeurd hoe minder de grondwaterstand plaatselijk zal toenemen.
Waar zeker rekening mee gehouden moet worden is dat aan de voorkant van een project diverse onderzoeken gedaan worden naar o.a. een optredende GHG (terwijl er dan meestal nog drainerende landbouwsloten aanwezig zijn). Als later de wijk ontwikkeld wordt worden deze sloten als eerste gedempt en zal de GHG omhoog komen. Hier werd bij mijn (werk)gemeente de laatste jaren nog te weinig rekening mee gehouden.

Ik woon in een andere gemeente waar de doorlatendheid volgens mij niet geweldig is maar de GHG diep genoeg zit (nooit natte kruipruimte). Ik zou best willen proberen maar zie alleen problemen doordat diverse leidingen (waaronder een gemengde leiding die al een keer lek is geweest) door de kruipruimte lopen.

Het probleem van vocht in de kruipruimte moet toch ook op te lossen zijn door de kruipruimte geforceerd te ventileren?

jan meijles 15 februari 2017 om 11:38

Prima idee voor nieuwbouw, die aan vochtdoorlaateisen voldoet.
Voor bestaande bebouwing valt Te denken aan het aanbrengen van uitrolbare waterdichte zakken die het hemelwater uit de rehenpijpen tijdelijk vasthouden. Met een afvoerpijp kan het water na enkele dagen geloosd Worden. Vergt wel enig vernuft om dit uit Te testen,
maar het benut de oorspronkelijke gedachte. Die blijft daarmee vernieuwend.

ing.A.M.van Leeuwen, waterbouwkundige 71 jaar 15 februari 2017 om 17:33

mensen, dit is het meest onbeholpen idee wat ik in mijn loopbaan ben tegengekomen.
Waterberging heeft inderdaad alle aandacht nodig, maar begint niet onder je woonomgeving. Verhoogt dampspanning in alle omstandigheden omdat de b.g.grondvloer met de kruipruimte een stolp vorming is en wat de luchtvochtigheid verhoogt en meer energie vraagt voor verwarmen en ook schimmelvorming ed in je leefklimaat verhoogt. Zwembaden in de betere optrekjes geeft dezelfde problemen.
Laten we liever denken aan onverharde tuinen, bomen e.d. , welke hwa vertragend werkt; zonder de problemen in eigen huis te halen

Martijn van Gelderen 17 februari 2017 om 16:20

Dit lijkt mij een laatste mogelijkheid als men er blijkbaar niet in slaagt om bij nieuwbouw(!!!???) voldoende waterberging te realiseren... Maar misschien moet je dan toch eerst even een andere adviseur vragen... En het kan natuurlijk niet bij stadsverwarming of andere vormen van warmtenetten.

Je moet juist wel de mogelijkheden voor de bestaande bouw onderzoeken, in combinatie met verduurzaming/vloer- en gevelisolatie van de woningen. Wanneer was jij voor het laatst in je kruipruimte? Toen het net de hele week geregend had, toevallig?

Merkwaardig. Je gaat nu iets verzinnen voor nieuwbouw, wat slechts een zeer beperkt deel is van de totale woningvoorraad (helemaal het aandeel met wateroverlast), en waar het eigenlijk al best goed geregeld is/wordt.

hurrdurr 26 december 2017 om 22:18

"Ons idee: berg regenwater in de kruipruimte"
Hoezo is dat een idee? Dat is toch gewoon de dagelijkse praktijk. Veel gemeentes staan niet toe dat nieuwbouw hemelwater in het riool loost en moeten dat lokaal bergen en infiltreren. Er worden infiltratiekratten geplaatst en het water blijft echt niet beperkt tot die kratten. Na wat regen is er een tijdelijke verhoging van de grondwaterstand en dat zie je als een laag water in je kruipruimte.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.