Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Mark van Dijk, MSc 0570 66 09 10
Mail Mark van Dijk

De droogterisico’s in Leiden

27-03-2019

Gedurende de extreem droge periode in de zomer van 2018 zijn de grondwaterstanden overal in het land ver uitgezakt, met (kans op) nadelige gevolgen voor natuur, landbouw en steden. De woningen in de gemeente Leiden zijn deels gebouwd op een slappe bodem en er zijn houten paalfunderingen toegepast, die nat moeten blijven. Daarom heeft de gemeente Wareco gevraagd om de gevolgen van stedelijke droogte in beeld te brengen: Waar kunnen wegen en riolering extra gaan zakken? Waar kunnen panden gaan zakken en, waar kunnen houten paalfunderingen versneld worden aangetast door droogstand?

Leiden wil de knelpunten in beeld krijgen

Om te bepalen welke buurten aandacht verdienen, hebben we regionale geohydrologische én bouwkundige informatie verzameld. Maar vooral: we hebben het aangevuld met lokale informatie. Denk aan: de bodemopbouw, de ouderdom van de panden, de funderingswijze, et cetera. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de grondwaterstanden. Door deze datalagen met elkaar te combineren en te analyseren is er een beeld ontstaan van de buurten die gevoelig zijn voor droogte.

Van knelpunt naar maatregel

Deze analyse resulteert in twee kaarten waarop in één oogopslag duidelijk wordt welke gebieden aandacht verdienen met betrekking tot funderingsproblematiek en zettingen van de bodem. In beeld is gebracht waar we moeten overwegen om meer regen- en/of oppervlaktewater in de bodem te brengen. Of waar meer voorlichting nodig is over bouwkundige aanpassingen.

Dit is voor de gemeente een eerste stap richting een duidelijke focus op droogte en concrete maatregelen, die uiteraard in samenhang met de andere klimaat-thema’s zoals hitte en wateroverlast worden geanalyseerd.

Wilt u meer weten over onze aanpak voor het in beeld brengen van de gevolgen van droogte en maatregelen? Of over onze brede aanpak, met thema’s als oppervlaktewater, verzilting, openbaar groen, natuurschade? Wij geven u graag persoonlijk een toelichting in een vrijblijvend gesprek.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Mark van Dijk Contact

Mail Mark van Dijk  0570 66 09 10