Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Sander v. der Plas, MSc 0570 66 09 10
mail Sander van der Plas

De kracht van het GWSW

Met de komst van het GWSW kunnen gemeentes en waterschappen in Nederland hun beheer steeds meer standaardiseren. Maar wat is het GWSW nou eigenlijk?

Ir. Sander van der Plas MSc, adviseur Stedelijk Water bij Wareco en sinds kort officieel GWSW adviseur van Rioned, legt het uit.

Wat is het GWSW?

Het Gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) is een digitale verzameling van eenduidige definities van objecten, hun kenmerken en onderlinge relaties in stedelijk waterbeheer en riolering. Deze beschrijving van data wordt in één formaat bijgehouden op de GWSW-server. Door de uniforme beschrijving van de dataset gebruikt iedereen dezelfde soort data, met dezelfde betekenissen vanuit één plek. Het voordeel van gestandaardiseerde beheerssystemen maakt de vertaling naar een hydraulisch beheerpakket een stuk makkelijker.

Is een overstap naar het GWSW goed te doen voor een gemeente?

“Om je dataset te toetsen aan het GWSW moet de data in een bepaald bestandsformaat naar de GWSW geüpload worden. Meestal kun je die export al doen vanuit het huidige beheerssysteem. Veel objecten en eigenschappen moeten dan op een bepaalde manier vastgelegd worden. De controle van de datakwaliteit van de upload wordt grotendeels door de applicaties op de GWSW-server uitgevoerd. Het resultaat omvat een lijst met meldingen over objecten uit het beheerssysteem”. Een GWSW-adviseur kan helpen met het interpreteren van de meldingen en helpen de dataset te verbeteren.

Wat biedt een upload naar de GWSW server?

Het biedt de mogelijkheid om relatief snel de knelpunten in kaart te brengen, volgens Sander van der Plas die deze upload voor de gemeente Rhenen heeft verzorgd. Voor een hele gemeente gaat het al snel om heel veel meldingen. Voor de gemeente Rhenen is daarom niet alleen naar de kwaliteit van de gegevens gekeken, maar ook breder naar alle informatie over de “objects” van de riooldataset. Door bijvoorbeeld verschillende gegevensbestanden op basis van hun locatie bij elkaar te brengen, zijn de onvolkomenheden op kaarten inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan “niet ingevulde maaiveldhoogtes” of “niet juist beschreven objecten”.

Aan de hand van de upload naar de GWSW-server kan de gemeente Rhenen aan de slag met het verbeteren van de dataset. Doordat de gegevens op een uniforme manier worden gepresenteerd kan makkelijker het gesprek aangegaan worden over de datakwaliteit van de dataset.

En als je dataset voldoet, is het dan goed?

Voldoen aan het GWSW wil zeggen dat je je dataset uniform hebt benoemd en je beeld krijgt van de zaken die nog ontbreken. Het GWSW zegt niet of de kwaliteit van je gegevens op orde is. Daar kun je met behulp van een GWSW-adviseur wel aan werken. Ook zijn de gegevens makkelijk uitwisselbaar met andere beheerssystemen. 
Ten slotte is een vaak terugkerende vraag: “Wanneer is de dataset goed genoeg?” In dat geval kan de volgende definitie nuttig zijn: "Datakwaliteit is de mate waarin data geschikt is voor het doel waarvoor ze gebruikt wordt”. De dataset hoeft niet foutloos te zijn, het is wel verstandig om bewust met de gegevens om te gaan en de dataset te controleren. Het GWSW is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van de rioleringsgegevens.

Waarom zouden gemeentes en waterschappen hun gegevens op de GWSW-server plaatsen?

Omdat alle data van het stedelijk waterbeheer en riolering exact beschreven staat op één plek. Of je nu gebiedsbeheerder bent of hydraulisch modelleur, iedereen gebruikt dezelfde gegevens. Het verbeteren van je rioolgegevens via het GWSW kan dan een investering zijn die veel oplevert. Betere data op het gebied van werkvoorbereiding, onderzoek naar het functioneren van een rioolstelsel of inspectierapportages levert dan een tijdsbesparing op. 

Wilt u weten hoe de dataset van uw gemeente ervoor staat? Of wilt u advies om het databeheer in goede banen te leiden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Sander van der Plas Contact

mail Sander van der Plas  0570 66 09 10