Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Diepte-infitratie van regenwater blijkt kansrijk

06-07-2016

Als er in woonwijken sprake is van wateroverlast bij hevige regen, is het dan technisch haalbaar om regenwater dieper in de bodem af te voeren? Hoeveel water kan er op die manier worden afgevoerd? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, hebben we op drie locaties in Nederland onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van diepte-infiltratie. 

Door het uitvoeren van boringen, sonderingen en doorlatendheidsproeven hebben we meer inzicht gekregen in de bodemopbouw. Ook is er archiefonderzoek uitgevoerd.

Weverstraat Oosterbeek

Een van de onderzoekslocaties was de Weverstraat in Oosterbeek. Bij extreme neerslag stroomt hier het regenwater door de straat en ervaren de bewoners wateroverlast in hun woningen. Omdat de ruimte voor berging beperkt is, en in de ondergrond goed doorlatende bodempakketten aanwezig zijn, is onderzocht of diepte-infiltratie een oplossing voor deze situatie kan zijn. Uit de resultaten blijkt nu dat dit inderdaad het geval is. 

Diepte-infiltratie

Door de aanleg van meerdere infiltratievoorzieningen in de Weverstraat wordt het regenwater opgevangen en dieper in de bodem geïnfiltreerd. Bovengronds wordt de weg zo ingericht dat het water naar deze voorzieningen toestroomt zodat de capaciteit optimaal kan worden benut. Is de maximale opvangcapaciteit bereikt, dan stroomt het regenwater via de straat naar een verderop gelegen vijver in het Zweiersdal. De wateroverlast in de woningen zal met deze aanpak verleden tijd zijn. 

De bewoners zijn inmiddels door de gemeente geïnformeerd over de te nemen maatregelen. 

Meer informatie: ir. Arnout Linckens, tel: 020 750 46 00.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00