Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Arjen van Maanen 020 750 46 00
Mail Arjen van Maanen

Een loket voor funderingsinspectie en verplicht bodemonderzoek

15-03-2018

Voorafgaand aan het uitvoeren van een funderingsinspectie is vaak bodemonderzoek vereist om te bepalen of de bodem waarin gewerkt gaat worden, verontreinigd is.

Wist u dat u bij ons niet alleen voor een funderingsinspectie terecht kunt maar ook voor het bijbehorende bodemonderzoek. Doordat wij funderings- èn bodemspecialisten in huis hebben, kunnen wij beide onderzoeken efficiënt en betrouwbaar voor u verzorgen. We ontzorgen u via één loket.  

We doen een compleet bodemonderzoek waarbij we ook rekening houden met asbest in de grond. Verder zijn we goed op de hoogte van veranderende regelgeving en voorzien we u uiteraard van een gedegen en onderbouwd advies.

Veiligheid voorop!

Veiligheid voor de omgeving en voor alle betrokken medewerkers staat bij een funderingsinspectie voorop. Vooral in historische binnensteden en steden met een slappe ondergrond, lopen de inspecteurs het risico dat ze moeten werken in sterk verontreinigde grond. In het verleden is de bodem in deze binnensteden opgehoogd met wat op dat moment voorhanden was. Er komen dus vaak (rest)verontreinigingen en dempingen met puin en afval voor.

Advies over meldingen

Aan de hand van de resultaten van het door ons uitgevoerde bodemonderzoek adviseren we u over de (al dan niet) vereiste meldingen voor het grondwerk en kunnen deze tevens voor u verzorgen.

De betrokken aannemer is verantwoordelijk voor de benodigde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, maar ook hierin kunnen we meedenken en adviseren.

Onze efficiënte aanpak en brede kennis kunnen u als opdrachtgever veel tijd en kosten besparen bij de uitvoering van een project.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arjen van Maanen Contact

Mail Arjen van Maanen  020 750 46 00