Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Dan weer droog, dan weer nat. Is het nou nooit goed?

De afgelopen maand heeft het veel geregend. Onze grondwaterstandsmetingen reageerden hierop. De grondwaterstanden stegen afgelopen maand tot enkele decimeters ten opzichte van een gemiddelde februari maand. Dit is zeer welkom op de droge hoge zandgronden. Maar niet iedereen is er blij mij. Gemeenten melden langs duinen en heuvelruggen een duidelijke toename van overlastmeldingen. De één juicht, de ander baalt. Zo zie je maar, Nederland is een divers land. Zaak dus om de regio’s onder de loep te nemen. 

Veel regen

De afgelopen maand is ongeveer 2,5 keer zoveel neerslag gevallen dan gemiddeld in februari. De buien zijn verspreid gevallen over het hele land. Dat past binnen een trend. Lokale metingen laten een continu stijgende neerslaghoeveelheid zien. Bijvoorbeeld in de Noord-Hollandse duinen. Dit roept vragen op. Hoe bijzonder was afgelopen maand nu? Zijn de KNMI scenario’s van 2050 nog wel actueel of is het verstandiger om alvast naar het scenario van 2085 te kijken?

Reactie grondwater; een grove blik erop 

De grondwaterstand steeg afgelopen maand van regio tot regio zeer divers. De grootste stijging vindt plaats op de hoge zandgronden. Groter dan de stijging in de (bemalen) polders. Hoewel de stijging langs duinen en heuvelruggen vergelijkbaar  is met de stijging in de riviergebieden en polders, zijn hier extra overlast gemeld. Meldingen kwamen ook uit nieuwe gebieden, relatief hoog liggend, waar tot dan toe nooit overlast was. Kennelijk breiden de overlastgebieden zich uit door de extra neerslag, zoals ook eerder geconstateerd in Noordwijk.

Komende weken houden we de grondwaterstanden langs rivieren met piekafvoeren dan ook met belangstelling in de gaten. Verder zien we ook van straat tot straat grote verschillen, wat leidt tot waardevolle inzichten. Zo is bijvoorbeeld de prestatie (of het uitblijven daarvan!) van drainage goed zichtbaar in de metingen. En zien we het effect van infiltratievoorzieningen, zoals wadi’s.
Dit blijkt uit door onze grondwaterspecialisten uitgevoerde data-analyses op 17 duizend peilbuizen verspreid over Nederland. En uit onze stedelijke numerieke grondwatermodellen, waarmee we op miljoenen locaties in stedelijke gebieden (‘virtuele peilbuizen’, simulaties) inzicht hebben in de grondwaterreactie.
 
Figuur: Grondwaterstandsstijgingen van februari 2020, ten opzichte van historische waarden, voor verschilende gebieden in Nederland.

Anticiperen handelen

Het afhandelen van overlastmeldingen neemt periodiek veel tijd in beslag. We hebben mogelijkheden om dit slim te organiseren. Bijvoorbeeld door de grondwatersituatie duidelijk en onder één knop in beeld te krijgen, overzichtskaarten paraat te hebben wat de aandachtsgebieden zijn, en in welke gebieden welke maatregelen doelmatig zijn.
Gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma’s van de gemeente. Maar ook korte en heldere teksten paraat hebben, en de data op orde te hebben. Ook kunt u ons vragen tijdelijk bij te staan met bezoeken en telefoontjes. Wij brengen actuele grondwaterstandsmetingen in beeld via onze WWD portal en ook een automatische update van modelresultaten via een interactieve viewer. We kunnen automatische meldingen inschakelen die u ontvangt vóórdat de grondwaterstand een afwijkende waarde bereikt, berekend op basis van zichzelf actualiserende waarden. We kunnen stijgingen en dalingen in grondwaterstanden voorspellen met onze modellen. We kijken terug, maar ook vooruit!

Op deze manier kunt u anticiperen op wat komen gaat. Daardoor minder tijd besteden aan ‘brandjes’ en meer aan doelmatig en klimaatadapatief werken.
Wij helpen u hier graag mee verder. Juist nu, in tijden van effectief thuiswerken zien wij mogelijkheden om te ontwikkelen met u.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00