Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Pytrik Graafstra, MSc 06 57 09 75 57
Mail Pytrik Graafstra

Effecten droge zomer 2018 nog lang niet uitgewerkt

23-01-2019

De droogte van afgelopen zomer is duidelijk zichtbaar geweest, ook in de media. Naast de direct zichtbare effecten, werd er ook gesproken over de langetermijneffecten van de droogte voor de grondwaterstand.

Om die ondergrondse effecten in beeld te brengen, hebben we met grootschalige tijdreeksanalyse een prognose opgesteld voor de herstelduur van grondwaterstanden in Nederland. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de grondwaterstanden in Nederland niet hersteld zullen zijn voor 1 april. Onderstaand figuur laat zien dat met name op de hoger gelegen zandgronden het grondwater nog niet is aangevuld.

Droogte 2018 werkt door in 2019

De gevolgen van droogte waren overal in Nederland merkbaar. Verzakkende panden in het rivierengebied, paalrot in laag Nederland, drooggevallen beken en sloten in hoog Nederland. Maar ook indirecte gevolgen door maatregelen tegen droogte, zoals onttrekkingsverboden en peilopzettingen. Hoewel Nederland zich momenteel bezighoudt met sneeuwval, wordt er door de waterschappen in hoog Nederland rekening mee gehouden dat er in april al een onttrekkingsverbod ingesteld moet worden. Omdat de grondwaterstanden hier nog altijd erg laag zijn.

Regionale verschillen

Zoals ook uit het kaartje blijkt, is het regionale verschil in hersteltijden groot. In onderstaande figuur is dit nog duidelijker te zien, door te kijken naar verschillen in frequentieverdeling van hersteltijden tussen verschillende waterschappen.

Effectief maatregelen nemen, leren uit het verleden

Waterschappen hebben vorig jaar maatregelen genomen zoals onttrekkingsverboden, duikers af te sluiten en het langer handhaven van het zomerpeil in het najaar. Elke regendruppel de bodem in. Door informatie over deze maatregelen aan onze grondwateranalyses toe te voegen, kan de invloed van genomen maatregelen op het herstel van de grondwaterstanden worden bepaald. Hebben de (ad hoc) maatregelen bijgedragen om de effecten van droogte te beperken? Is dit effectief geweest of vraagt dit om een nieuw draaiboek wanneer de zomer van 2018 zich herhaalt?

De zomer van 2018 is zo een uitgelezen kans om als praktijktest te gebruiken binnen de (droogte) stresstest. Benieuwd naar onze ideeën daarover? We denken graag met u mee!

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Pytrik Graafstra Contact

Mail Pytrik Graafstra  06 57 09 75 57