Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Feestelijk einde bodemsanering Boxbergerweg Deventer

Met een druk op de knop door wethouder Frits Rorink van gemeente Deventer viel de persluchtinstallatie stil. Dit betekent het einde van de actieve in-situ sanering van de bodem onder de Boxbergerweg in Deventer.

Combinatievorming

De sanering is uitgevoerd door de combinatie Suez-Wareco: een combinatie van een gespecialiseerde aannemer met een gespecialiseerd ingenieursbureau.

Niet alleen de combinatie maar vooral ook de contractvorm, die door de gemeente Deventer al in 2009 was bedacht, is bijzonder. Het oplossen van het bodemprobleem moest geheel door de aannemer-ingenieursbureaucombinatie van de gemeente Deventer worden overgenomen. Van onderzoek tot gerealiseerde oplossing in een tijdbestek van 8 jaar tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Ook de beschikking volgens de Wet Bodembescherming kwam op naam van de combinatie.

Aanpak

In 2009 is gestart met bodemonderzoek, grondwater- en stoftransportmodellering, saneringsonderzoek, het maken van een saneringsplan en het regelen van de benodigde vergunningen. In 2012 is het in-situ saneringssysteem bestaande uit de technieken persluchtinjectie en bodemluchtextractie aangebracht en is de remote meet- en regelunit geplaatst. De sanering is afgesloten met in-situ chemische oxidatie, omdat de kern van de bodemverontreiniging weerbarstig bleek.

Door deze aanpak is de sanering in 5 jaar afgerond. De komende 5 jaar wordt het grondwater nog gemonitord, waarna ook de passieve fase van de bodemsanering kan worden afgesloten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00