Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

'Geodriehoek' van start - Maakbare bouwputten met praktische beheersmaatregelen

Bovengrondse ruimte kan niet altijd meer voldoen aan de toenemende ruimteclaims voor klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en parkeren. Er wordt daarom in dichtbevolkte gebieden steeds vaker ondergronds gebouwd, onder complexe geotechnische en geohydrologische omstandigheden. En veelal in een veeleisende omgeving met kwetsbare bebouwing en infrastructuur, en uitgesproken belanghebbenden.

Omdat geotechniek, geohydrologie en geodata bij ondergronds bouwen sterk aan elkaar verbonden zijn, hebben we de specialistische kennis die bij ons en onze zusterbedrijven aanwezig is samengebracht in onze ‘Geodriehoek’. Dit is een groep van zo’n 50 specialisten (geotechnici, geohydrologen en data specialisten) waarmee alle fasen van voorbereiding, ontwerp en uitvoering geborgd zijn.

Wij ontzorgen u met de volledige dienstverlening rondom bouwputten; voorbereiding/risicobeoordeling, ontwerp en uitvoeringsbegeleiding. Of het nu gaat om een diepe bouwput voor meerlaags parkeren, een bouwput voor een rioolgemaal of lijninfra, wij realiseren maakbare ontwerpen met praktische beheersmaatregelen voor een soepele en voorspelbare uitvoering.

We balanceren hierbij weloverwogen tussen praktische uitvoerbaarheid, het actief voorkomen van omgevingsschade (reparatiekosten, hinder, overlast, stagnatie) en uitvoeringskosten. Dat doen we door de risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken met (opschaalbare) maatregelen. Voor, tijdens en na een soepele en voorspelbare uitvoering. Een overzicht van onze werkzaamheden, die wij als los onderdeel of geclusterd verzorgen is hieronder opgesomd.

Met onze bewezen methodes zijn vele ondergrondse werken veilig en praktisch tot uitvoering gebracht. Soms op uitzonderlijke wijze, zoals bij het Rijksmuseum Amsterdam of Zeesluis IJmuiden, maar vaak ook minder uitgesproken zoals bij een rioolvervanging in een wijk.  

Overzicht werkzaamheden:

 Voorbereiding en risicoanalyse  Bouwput ontwerp  Uitvoeringsbegeleiding 
     
* Voorbereidende onderzoeken * Geotechnische berekeningen * Omgevingsmonitoring
* Geotechnische en geohydrologische analyses * Ontwerp bouwput/damwand * Directievoering, toezicht  en milieukundige begeleiding 
* Risicoanalyses / schadepredicties * Grondverbeterings- technieken en bodeminjecties * Omgevingsmanagement
* Bemalings- en monitoringsadvies conform BRL12010  * Ontwerp en uitwerking pompproef  
* Beoordeling barrièrewerking * Vergunningsaanvragen  

Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs:

Ing. Frank de Groot (projectmanager) 06-55921289, f.degroot@wareco.nl of Roel Bruijn MSc (senior adviseur) 06-12090024, r.bruijn@wareco.nl