Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Geslaagde workshop vergunningprocedure bij grondwaterbemaling

Om de vergunningprocedure en handhaving bij grondwaterbemaling binnen de gemeente Katwijk te optimaliseren, hebben we een workshop begeleid met twintig gemeentelijke werknemers van diverse vakgebieden.

Verantwoordelijkheid

Of het nu gaat om een aanvraag door private partijen of particulieren, de gemeente kent een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor effecten van bemalingen op de omgeving.

Workshop

Tijdens de workshop zijn de technische mogelijkheden en onmogelijkheden binnen Katwijk, en de daarbij behorende risico?s en vergunningprocedures, toegelicht. De koppeling met het protocol voor tijdelijke bemalingen (de BRL12000) kwam daarbij ook aan bod.

Samenbrengen van kennis

Een andere belangrijke reden voor de workshop was het samenbrengen van de reeds aanwezige kennis vanuit diverse disciplines en het bediscussiëren van de omgang met vergunningen gemeentebreed. Er werd ook gediscussieerd over de vraag hoe de gemeente de interne structuur in de wereld van vergunningen en handhaving kan verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de kennis over bemalingen, mede dankzij de gepresenteerde theorie, voldoende aanwezig is bij de verschillende disciplines. De volgende stap bestaat uit het uitstippelen van eenduidig beleid rond ondergrondse werkzaamheden en bijgaande omgevingsrisico?s met de betrokken afdelingen.

Samenwerking

De workshop is als zeer positief ervaren. Naast de inhoudelijke aspecten, kan het samenbrengen van verschillende disciplines binnen de gemeente ook bijdragen aan een intensievere interne samenwerking.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600