Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Goede ervaringen met WWD leiden tot voortzetting samenwerking

19-07-2016

Door de goede ervaringen met het gebruik van WarecoWaterData, heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp onlangs een meerjarige overeenkomst met ons gesloten voor het beheer van haar grondwatermeetnet.

Ontzorgen

De destijds op handen zijnde zorgplicht grondwater en de voorgenomen stopzetting van de DSM grondwateronttrekking, vormden in 2007 aanleiding voor de gemeente om een grondwatermeetnet te laten ontwerpen.

Wij hebben de gemeente volledig ontzorgd door het ontwerp te maken, het meetnet aan te leggen en de peilbuizen automatisch te bemeten.

Hulpmiddel bij communicatie

Volgens Kees van Schieveen en Hanny Vrieswijk, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn de meetreeksen inmiddels een onmisbaar hulpmiddel in de communicatie met bewoners. “Met het inzicht dat de grafieken geven, kun je mensen begeleiden, informeren en overtuigen.” Ook andere collega’s binnen de gemeente weten hun weg naar het meetnet, via de online portal, inmiddels te vinden.

Voor diverse projecten worden de grondwaterstanden lokaal inmiddels telemetrisch bemeten. Van deze peilbuizen zijn dagelijks de actuele meetgegevens in te zien.

Toen, nu en in de toekomst

Pijnacker-Nootdorp heeft een meetnet dat toen met een duidelijk doel werd opgezet, dat nu veelvuldig wordt gebruikt en dat ook in de toekomst haar waarde zal bewijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Marcel Maasbommel, tel: 020 750 46 00.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958