Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Ralph Meendering 06 120 607 20
Mail Ralph Meendering

Geperfectioneerde aanpak grondwatermeetnetten nu ook van waarde voor riolering

Wij hebben opdracht gekregen om de telemetrische niveauloggers in het rioolstelsel van de gemeente Utrecht te onderhouden.

Onze gestructureerde aanpak, zoals we dat voor de grondwatermeetnetten hebben geoptimaliseerd, komt ook bij dit project goed van pas.

De gemeente Utrecht meet op ruim 100 plaatsen de waterstand in het DWA en gemengde rioolstelsel. Met behulp van een aantal regenmeters wordt de neerslag gemeten. Dankzij dit registratiesysteem krijgt men inzicht in de capaciteit van het stelsel en externe overstortvolumes in relatie tot de neerslag. Deze informatie wordt gebruikt om het onderhoud te optimaliseren. Wanneer rioolvervanging aan de orde is, is er een schat aan informatie beschikbaar om een efficiënt stelsel te realiseren.

Het onderhoud houdt onder meer in dat de verbinding tussen de loggers en hoofdpost in het veld wordt gecontroleerd en dat er wordt vastgesteld dat de juiste waterstanden worden geregistreerd. Hiervoor hebben we een handig hulpmiddel op maat laten maken.

Uitdaging bij dit project zijn de omstandigheden; de riolen lopen op veel plaatsen midden onder de rijbaan en de neerslagmeters bevinden zich op moeilijk bereikbare, hoog gelegen punten. Door een gedegen voorbereiding en onze kennis van zaken op het gebied van veilig werken in de openbare ruimte en meettechniek bieden we onze klant een betrouwbaar meetnet.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Ralph Meendering Contact

 06 120 607 20