Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwatermodel door samenwerking

Gemeenten zien steeds vaker de praktische toepassingsmogelijkheden van regionale, stedelijke grondwatermodellen. Het grondwater houdt zich niet aan gemeentelijke grenzen, daarom is het nodig grondwaterkennis in regionaal verband samen te brengen. Onlangs zijn we gestart met de ontwikkeling van een regionaal geohydrologisch model voor samenwerkende gemeenten in Kennemerland-Noord (NH).

Dit model is een basis voor samenwerking in het grondwaterbeheer in de regio. De samenwerkende gemeenten krijgen zo de beschikking over diepgaande kennis van de geohydrologie, die is vastgelegd in een gezamenlijke toegankelijke database. 

Ambities klimaatbestendige stad

De gemeenten hebben de ambitie om klimaatbestendig beleid op te stellen. Het grondwatermodel levert hiervoor belangrijke input door de verwachte stijging of juist daling van de grondwaterstanden in beeld te brengen. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor toekomstige beslissingen en werken in straten.

Een gezamenlijk en slank meetnet

Het grondwatermodel biedt voor de regio een mogelijkheid om te komen tot een uniform en slanker grondwatermeetnet. Het model geeft namelijk dekkende informatie over de fluctuatie van de grondwaterstanden. Het aantal meetpunten binnen het grondwatermeetnet wordt dan beperkt tot de locaties waar de metingen ook echt een meerwaarde bieden!

Inzicht in grondwaterproblemen

Het model geeft inzicht in de wijken met grondwaterproblemen, zodat beleid kan worden gemaakt. Met de grondwaterviewer (online ontsluiting van de modelgegevens) kunnen vragen van inwoners direct worden beantwoord, specifiek voor een perceel. De resultaten van het model zijn direct beschikbaar en toegankelijk.Door de onderlinge samenwerking geven de gemeenten op moderne en kostenefficiënte wijze invulling aan hun grondwaterzorgplicht.

Groot deel van Nederland gemodelleerd

De eerste regionale grondwatermodellen ontwikkelden we eind vorige eeuw. Destijds nog met veel handwerk en veel geduld (lange rekentijden). Inmiddels hebben we grote delen van het stedelijk gebied van Nederland gemodelleerd. Bijvoorbeeld vrijwel de gehele kuststrook van Noord- en Zuid-Holland. Om de gegevens toepasbaar te maken maken we nu gebruik van state-of-the-art databases voor gegevensbeheer, betrouwbare en snelle rekentechnieken en door ons ontwikkelde innovatieve dataviewers.

Omdat we al meer dan 35 jaar grondwateronderzoek uitvoeren in wijken, straten en zelfs woningen, zijn wij in staat om grootschalige regionale modellen te ontwikkelen die ingezet kunnen worden op straatniveau. Vooral met een dergelijk detailniveau bewijst een grondwatermodel voor gemeenten zijn waarde.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00