Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwateroverlast na rioolvervanging voorkomen

25-10-2016

Voor alle rioolwerkzaamheden die de gemeente Capelle aan den IJssel in het kader van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2016-2017 gaat voorbereiden, gaan we na of maatregelen nodig zijn om grondwateroverlast na rioolvervanging te voorkomen.

Vooronderzoek

Hiervoor gebruiken we gegevens van het grondwatermeetnet, de voorgenomen rioolwerkzaamheden en gebiedskenmerken. We onderzoeken of er op dit moment al te hoge grondwaterstanden zijn of dat deze na de rioolvervanging worden verwacht.

Indien een van die twee situaties zich voordoet, bepalen we of een combinatie van drainage en hemelwaterafvoer mogelijk is of dat aparte drainage de voorkeur heeft. De gekozen optie werken we uit tot een voorontwerp.

Bewoners informeren

Daarnaast ondersteunen we de gemeente bij de communicatie met bewoners. Aan de hand van informatie over de te verwachten grondwatersituatie na de rioolvervanging, kunnen de bewoners tijdig worden geïnformeerd.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00