Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grootschalig geotechnisch onderzoek Vlissingen

25-07-2017

In 2017 voeren we grootschalig geotechnisch onderzoek uit in Vlissingen. Het ministerie van Defensie is voornemens de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyter marinekazerne te realiseren. Hiervoor dient een gebied van circa 70 hectare ten oosten van Vlissingen bouwrijp te worden gemaakt. Het betreft een gebied met een complexe geologische structuur. 

We hebben in combinatie met IDDS en Gebiedsmanagers een raamcontract met het Rijksvastgoedbedrijf afgesloten voor het onderzoeken en in kaart brengen van de complexe ondergrond op de projectlocatie. 

Sonderingen

Ter voorbereiding op het bouwrijp maken van het terrein brengen wij de bodemopbouw in beeld middels het uitvoeren van sonderingen met inzet van een magnetometer in een raster van 25 x 25 m, wat voor deze gebiedsgrootte overeenkomt met in totaal grofweg 1000 sonderingen. Naast de sonderingen op het land sonderen wij voor een deel van het havengebied vanaf een boot om de ondergrond onder het oppervlaktewater te verkennen.

Inzicht in structuur ondergrond

Met behulp van de verzamelde informatie ontstaat een zeer gedetailleerd inzicht in de geologische structuur van de ondergrond. Daarnaast kunnen ontwerpen voor de te realiseren marinekazerne opgesteld worden, die onder andere op te verwachten zettingen kunnen worden getoetst.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00