Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Het lek boven water

Stel zonder mogelijkheden voor visuele inspectie vast of een ondergrondse waterdichte kuip lekt. Dat was de opdracht van gemeente Amsterdam, wat heeft geleid tot een onderzoek waarbij vrijwel alle disciplines van Wareco aan bod komen.

Een pompproef gecombineerd met realtime grondwatermonitoring waarmee de waterstanden worden gevolgd geeft inzicht!

Aanleiding

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van een vroegere koolteer- en verffabriek is de bodem sterk verontreinigd geraakt met vluchtige aromaten en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De locatie is in de jaren ’90 gesaneerd door het principe van Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC) en vervolgens bebouwd. De isolatie bestaat uit een grotendeels bebouwde ondergrondse waterdichte kuip, waarbij van bovenaf instromend (schoon) regenwater periodiek word afgepompt. Tot een aantal jaar geleden een prima systeem waarbij niets aan de hand was, totdat er verontreinigingen met olie, PAK en aromaten in het afgepompte water werden gemeten en het afpompen en lozen moest worden beëindigd. Gevolg: een stijgende waterstand binnen de kuip, daardoor vochtige kruipruimtes en het niet meer voldoen aan de oorspronkelijk gestelde saneringsdoelstelling.

Een integrale oplossing begint bij vaststellen van de oorzaak. Aan ons de taak het ‘lek’ boven water te krijgen.

Onderzoeksaanpak:

  • Opstellen conceptueel model waarbij de mogelijke instroomroutes van water in de kuip zijn gedefinieerd (zie genummerde routes in figuur);
  • Opstellen theoretische waterbalans om potentiele lekstromen te kwantificeren;
  • Grondwateranalyses ter typering van water (water binnen kuip, grondwater buiten kuip, water in de naastgelegen watergang);
  • Bouwkundig archief onderzoek en kruipruimte-inspecties op dampdichtheid;
  • Installatie realtime telemetrisch grondwatermonitoringsnetwerk (binnen de kuip, buiten kuip en in het oppervlaktewater);
  • Pompproef leegpompen kuip.

De eerste resultaten van de analyses en pompproef geven al veel inzicht Nu nog interessant wanneer en in welk tempo het water stijgt wanneer de pomp wordt uitgeschakeld!

Wareco

Wareco onderzoekt en adviseert bij vraagstukken aangaande bodemverontreiniging, geohydrologie en vochtproblematiek in bebouwing. Heeft u ook behoefte een “lek” boven water te krijgen, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00