Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Jeroen Hoksbergen, BBA 020 750 46 00
Mail Jeroen Hoksbergen

Het vernieuwde Aagtenpark is een feit

07-06-2017

Na een periode van ruim zes jaar is het vernieuwde Aagtenpark een feit. De voormalige stortplaatsen Caij- en Aagtenbelt te Beverwijk, zijn afgedekt met een leeflaag van minimaal 1 meter. Wij hebben de milieukundige begeleiding verzorgd.

Controle partijen

In totaal zijn tijdens de sanering 427 partijen grond aangevoerd. Dit is ruim 450.000 m³ grond. Vanaf de start van het project is voortdurend overleg geweest met het bevoegd gezag (provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst IJmond) over de acceptatie van partijen.

Doordat tijdens de werkzaamheden het bevoegd gezag op de hoogte is gehouden en er tussentijds rapportages zijn aangeleverd, is een tijdrovende controle achteraf niet aan de orde. Daarnaast zorgt deze aanpak ervoor dat onaangename verrassingen worden voorkomen omdat vooraf alles goed is getoetst door de adequate poortcontrole. 

Nico Hulsman van de Omgevingsdienst IJmond: “Dit project is een voorbeeld. De gehanteerde werkwijze zou als uitgangspunt moeten dienen voor vergelijkbare werken”.

Openstelling voor publiek

Vanaf mei 2017 is het gehele park toegankelijk. De wielerbaan is in gebruik bij Wielerclub BRC. Buiten de trainingen en wedstrijden is de wielerbaan door iedereen te gebruiken. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Jeroen Hoksbergen Contact

Mail Jeroen Hoksbergen  020 750 46 00