Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Maurits Tillema 020 750 46 00
Mail Maurits Tillema

Herontwikkeling historische Gouwekerk?

Kan de historische Gouwekerk, gelegen langs de idyllische gracht in het centrum van Gouda, probleemloos herontwikkeld worden? Tot hotel of hostel of restaurant of allemaal. Welke herontwikkeling, dat is nog niet duidelijk. Maar dat de iconische kerk het gaat meemaken: dat is zeker. 

 

Wareco is gevraagd om te onderzoeken of de fundering hiertoe nog is staat is. Gebouwd rond 1903 op een houten paalfundering volgens de regelen der kunst uit die tijd. Antwoord op de vraag of de fundering, bijna 120 jaar na de bouw, nog in dermate nieuwstaat is, dat een kerk die nieuw leven wordt ingeblazen, zonder problemen nog 50, 100 of 120 jaar van diezelfde fundering gebruik kan maken. Ondanks alle bekende bedreigingen die funderingen ondergaan en waarmee zoveel panden (ook in Gouda) mee te maken hebben gehad of krijgen. Dat is de uitdaging die ons is gesteld.

Om antwoord te geven op die vraag voeren wij allerlei onderzoeken uit om het presteren van de fundering in kaart te brengen en om vast te stellen welke bedreigingen voor deze fundering van toepassing zijn. We voeren scheefstandmetingen uit, inventariseren schades en scheurvorming, graven de fundering vrij en voeren hier inspecties op uit. Onderzoek van houtmonsters en metingen van de grondwaterstand geven ons informatie over bedreigingen en toekomstperspectief.

Dit alles in de hoop vast te stellen dat de fundering van de kerk nog dezelfde potentie heeft als de kerk die erop staat.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maurits Tillema Contact

Mail Maurits Tillema  020 750 46 00