Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Hoogveenherstel natuurgebied Mariapeel

De Mariapeel, een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg,  is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met als belangrijkste natuurdoelstelling herstel van het hoogveen. Om het hoogveen te herstellen is het belangrijk om voldoende hoge en stabiele waterpeilen te krijgen in de natuurgebieden. Hiervoor zal Staatbosbeheer een aantal inrichtingsmaatregelen in de Mariapeel uitvoeren. Deze maatregelen zijn ontworpen volgens het uitgangspunt dat grondwaterstandveranderingen in het natuurgebied niet mogen leiden tot natschade in het dorp Griendtsveen.

De dorpsraad van Griendtsveen vreest dat door de voorgenomen maatregelen in de Mariapeel de grondwatersituatie in Griendtsveen zal verslechteren.

De provincie Limburg heeft ons gevraagd de bouwkundige staat van een selectie van woningen en tuinen in Griendtsveen op een gedegen manier vast te leggen. Onze gecombineerde expertise van bouwkunde, vochtoverlast en grondwater komt hier bij uitstek tot zijn recht.

Aanpak

In september 2016 hebben we bij zo’n zeventig woningen de huidige situatie van de vochtproblemen vastgelegd. Hiervoor hebben we locatie-inspecties uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor natte kelders en kruipruimtes en voor optrekkend vocht in relatie tot de (ouderdom van de) bouwconstructie.

Tijdens de inspecties zijn de bewoners bevraagd naar hun ervaringen rond vochtoverlast. Iedere woningeigenaar heeft een rapportage van de huidige situatie ontvangen. Onze ervaring is dat hiermee veel vertrouwen wordt gecreëerd, wat het verdere proces ten goede komt. Daarnaast hebben we de aanwezige vocht- en natschade in overzichtskaarten vastgelegd.

Conclusie

De provincie Limburg heeft deze bewoners aangeboden mee te denken naar oplossingen voor de overlast. Daarnaast wordt met behulp van peilbuizen de grondwaterstand in en om het dorp gemonitord.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00