Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur dr. Lieselotte Tolk 06-10914315
Mail Lieselotte Tolk

Houten fundering en droogte, loopt u risico?

Risico in beeld 

Met onze beproefde methode brengen wij gefaseerd de funderingssituatie in beeld. Van stad-, wijk naar pandniveau met maatregelen en handelingsperpectief.

Maar: loopt u overal risico?
Niet alle gebouwen hebben houten funderingsdelen. Ook is de grondwaterstand niet overal laag.

Wareco ontwikkelde een methodiek waarmee de aandachtsgebieden snel in beeld zijn. Door focus aan te brengen, wordt het probleem helder.
We hebben deze methodiek onlangs toegepast op een stad in het westen van het land. In drie stappen hebben we de aandachtsgebieden in beeld gebracht. Wat blijkt: er is slechts een beperkt aantal echte aandachtsgebieden. Deze variëren in grootte van een hele wijk tot één of enkele panden.

Van risico naar maatregel

Deze analyse resulteert in een kaart waarop in één oogopslag duidelijk wordt welke gebieden aandacht verdienen met betrekking tot funderingsproblematiek en grondwaterstand. In beeld is gebracht waar we moeten overwegen om meer regen- en/of oppervlaktewater in de bodem te brengen. Of waar meer voorlichting nodig is over bouwkundige aanpassingen.

Dit geeft een duidelijke focus op droogte en kwetsbare funderingen. En het is een eerste stap naar concrete maatregelen, die uiteraard in samenhang met de andere thema’s zoals hitte en wateroverlast worden geanalyseerd.

Wilt u meer weten over onze aanpak voor het in beeld brengen van droogterisico’s en maatregelen? Of over onze bredere aanpak, met ook thema’s als oppervlaktewater, verzilting, openbaar groen, natuurschade? Wij geven u graag persoonlijk een nadere toelichting tijdens een verkennend gesprek.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Lieselotte Tolk Contact

 06-10914315