Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Is diepte-infiltratie van regenwater haalbaar?

Is het technisch haalbaar om in wijken, waar sprake is van wateroverlast bij hevige regen, water af te voeren naar diepere bodemlagen? Hoeveel water kan er dan op die manier worden afgevoerd? Dit zijn actuele vragen bij het waterrobuust inrichten van bestaande wijken in Nederland.

Stowa-rapport

Begin 2016 verscheen het Stowa-rapport Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied. In deze rapportage worden de kansen voor het infiltreren van regenwater in de dieper gelegen watervoerende pakketten besproken, zogenaamde diepte-infiltratie.

Veldonderzoek

Op dit moment voeren we op drie locaties in Nederland onderzoek uit naar de haalbaarheid van deze diepte-infiltratie. Afgelopen week zijn de veldonderzoeken voor de locatie in de Weverstraat in Oosterbeek uitgevoerd. 

Diepte-infiltratie kansrijk

Bij extreme neerslag stroomt een deel van het regenwater door de Weverstraat in Oosterbeek. Omdat de ruimte voor berging beperkt is, en in de ondergrond goed doorlatende bodempakketten aanwezig zijn, wordt diepte-infiltratie als een kansrijke oplossing gezien. Archiefonderzoek heeft dit ook aangetoond.

Het uitvoeren van boringen, sonderingen en doorlatendheidsproeven moet meer inzicht geven in de bodemopbouw.

Analyse gegevens

De komende weken worden de verkregen gegevens geanalyseerd en bepalen we  hoeveel regenwater daadwerkelijk kan worden geïnfiltreerd en hoeveel het bijdraagt aan het verhelpen van de overlast.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00