Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Riemer de Witte, MSc 020 750 46 03
Mail Riemer de Witte, MSc

Kansenkaart Urban Water Buffer

Bij Wareco analyseren we waterproblematiek in de stad, en zoeken we hierbij verbanden tussen boven- en ondergrond, tussen groen en water. Juist in deze tijd blijkt dat noodzakelijk. Korte natte perioden, gevolgd door langdurige droge perioden zorgen voor een mismatch in waterbeschikbaarheid. Dit is een wateropgave die we met slimme oplossingen moeten aanpakken. Een van de oplossingen die integraal het verband legt tussen wateroverschot en watertekort is de Urban Water Buffer (lees meer over het TKI-onderzoek).

Te veel of te weinig water

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met ernstige wateroverlast of watertekorten door de toenemende onvoorspelbaarheid in de verhouding tussen de vraag en het aanbod van water. Die onbalans is het resultaat van steeds intensere buien EN tegelijkertijd ook steeds langere droogteperiodes. Dit betekent meer kans op wateroverlast maar ook meer kans op droogteschade aan bebouwing of stedelijk groen. Tot nu toe lossen we dit soort situaties op door meer of minder aan- of afvoer.

Dat laatste vaak over relatief grote afstanden en door middel van kostbare transportsystemen. Het vooral plaatselijk vasthouden en bergen zou dus kunnen helpen de groeiende lokale variatie in waterbeschikbaarheid het hoofd te bieden. De Urban Water Buffer (UWB) is een innovatief ontwerp waarmee dat kosteneffectief kan. De UWB wordt ingepast in het lokale waterbeheer en de bestaande infrastructuur wordt optimaal benut. Het resultaat is een gebalanceerd lokaal waterbeheer. Zonder wateroverlast en met gezonder stedelijk groen.

Waar is de Urban Water Buffer kansrijk?

De Urban Water Buffer is niet overal een doelmatige oplossing. Waar het wel kansrijk is om toe te passen? Dat zien we op de kaart onder dit bericht. De kansenkaart biedt een vertrekpunt om lokaal de mogelijkheden verder te verkennen. Het opzetten van een Urban Water Buffer is maatwerk.

Vakblad H2O interviewde Riemer de Witte en Maarten Kuiper hierover.
De specialisten van Wareco kunnen u verder helpen om een Urban Water Buffer bij u uit te werken.
      

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Riemer de Witte Contact

 020 750 46 03