Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Dennis Kuijk 020 750 46 00
Mail Dennis Kuijk

HOE MAAK JE EEN WOONWIJK KLIMAAT ROBUUST?

Dagelijks zetten wij onze expertise in voor het (her)inrichten van stedelijke gebieden. Elke wijk vraagt om zijn eigen benadering, waarin gebruik gemaakt kan worden van traditionele maatregelen. In gebieden waar bodemdaling en/of beperkt ruimte gebruik een rol spelen vraagt dit om innovatieve oplossingen.

AANLEIDING EN AANPAK

Wijkinrichtingsplannen vragen om een integrale aanpak, waarin de verschillende belanghebbende een rol hebben het echt laten werken van een oplossing. Wij kiezen er daarom voor om in een samenwerkingsverband van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, beheerders en natuurlijk bewoners. Bij elk van onze ontwerpen gaan we opzoek naar praktisch inpasbare en technisch onderhoudbare oplossingen die over 30 jaar nog steeds functioneren.

Voorbeeld een wijk in Pijnacker
In een wijk in Pijnacker zijn sommige straten tot wel 80cm gezakt ten opzichte van de woningen, dit zorgt voor grote problemen, voor zowel ophoping van regenwater, grondwateroverlast en bovengronds toegankelijkheid tot woningen wordt beperkt. Wij dragen bij aan het remmen van de bodemdaling.

ONTWERPEN MET EEN DOEL

De nadruk van de ontwerpopgave is het verminderen van bodemdaling in een beperkt ruimte gebruik. Wij gebruiken daarom de ondergrond om opzoek te gaan nature based solutions die de problemen gaan beheersen. Regenwater houden we zoveel mogelijk binnen de wijk vast; met dit water vullen we in droge periodes het grondwater aan. Door alle kleine buien op te vangen is het mogelijk 80% van de neerslag op jaarbasis vast te houden en daarmee verdroging van de ondergrond te voorkomen. Door het grondwater op peil te houden en daarmee de ondergrondse ruimte beter te gebruiken, beperken we bodemdaling. Wij houden daarbij altijd rekening met waterinzameling, -zuivering en infiltratie in de bodem.

Voorbeeld een wijk in Pijnacker
De eerste stap hebben we gezet door met de bewoners in gesprek te zijn gegaan over hun problemen en wensen.  Ons enthousiasme werd versterkt door hoe het klimaatbewustzijn in de wijk gegroeid is en hoe pragmatisch inwoners inmiddels hebben leren omgaan met de problematiek van een zakkende omgeving. Deze inzichten hebben wij pragmatisch vertaald naar een passend ontwerp. Na de ontwerpfase, waarbij we de technische eisen hebben gekoppeld aan de wensen van de bewoners en de visie voor de wijk, is in de zomer van 2020 fase 1 van de uitvoering gestart.Betrokkenheid van bewoners in dit ontwerpproces is van belang om een begrijpelijk en vooral een gedragen ontwerp te presenteren.

RESULTAAT

Een klimaat robuust ontwerp van een wijk, die bodemdaling tegengaat door het optimaal gebruiken van de ondergrond. Wij ontwerpen altijd een maakbaar en onderhoudbaar systeem, of te wel nature based solutions.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Dennis Kuijk Contact

Mail Dennis Kuijk  020 750 46 00