Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Klimaatkansen kerkdorp Gelselaar

30-06-2017

De gemeente Berkelland wil in het dorpje Gelselaar in enkele straten het riool vervangen en de bovengrond opnieuw inrichten. Om de waterhuishouding voor nu en de toekomst te verbeteren, hebben wij de klimaatkansen in kaart gebracht voor dit kerkdorp met beschermd dorpsgezicht.

Situatie in kaart gebracht

Om de mogelijkheden voor een klimaatbestendige inrichting nader te kunnen bepalen, hebben we eerst alle beschikbare informatie geanalyseerd. Denk hierbij aan informatie over: grondwaterstanden, maaiveldverloop, bodemopbouw, rioolsysteem en klachten over wateroverlast.

Door onder andere het opstellen van een stroombanenkaart hebben we potentiële overlastlocaties bij extreme neerslag in beeld gebracht.

Klimaatbestendige maatregelen

Bij een locatiebezoek aan Gelselaar zijn kansen, aandachtspunten en knelpunten van het rioolstelsel, het oppervlaktewatersysteem en de bovengrondse inrichting geïnventariseerd. Aan de hand hiervan is samen met vertegenwoordigers van het Gelselaars Belang en de Gemeente Berkelland een pakket aan maatregelen samengesteld. Hieronder vallen:

  • het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel
  • afkoppelen van een groot deel van het dakoppervlak
  • verbeteren van bovengrondse afstroming door het aanpassen van het straatprofiel.

Deze aanpassingen in zowel de bovengrondse als ondergrondse inrichting resulteren in een klimaatbestendig Gelselaar.

Vooruitblik

Als volgende stap in het proces heeft de gemeente Berkelland ons gevraagd de klimaatkansen te verzilveren door het opstellen van een rioolplan. Hierin worden zowel de bovengrondse en ondergrondse maatregelen doorgevoerd om de klimaatbestendigheid van dit mooie dorp te vergroten.

Wilt u meer weten over een inventarisatie van klimaatkansen of een klimaatbestendig ontwerp, neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00