Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Onze klimaatstresstest brengt aandachtsgebieden integraal in kaart

05-11-2017

Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen, een zakkend maaiveld en hitte in de stad. Herkenbare problemen die door de verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. Met onze stresstest brengen we de aandachtsgebieden integraal voor u in kaart. 

Samenhang

We starten altijd met een verkennende risicoscan. Op risicovolle plekken zoomen we vervolgens verder in met gedetailleerde modelberekeningen en een veldbezoek.

Stedelijk water, grondwater, bebouwing, bodem, openbare inrichting en groen hebben zoveel raakvlakken dat we deze in samenhang beschouwen om tot realistische en duurzame oplossingen te komen.

Eén duidelijk overzicht

De resultaten van onze stresstests worden gebundeld in één duidelijke overzichtskaart met handreikingen voor praktische beslissingen voor bestuurders en voor particulieren. In een online viewer of op een grote kaart om mee naar buiten te nemen.

Deze integrale kaart is het gereedschap waarmee in de praktijk beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien van de (her)inrichting van de openbare én private ruimte.

Wist u dat we ook als aanbieder van de stresstest op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie staan?

Animatie over aanpak

In onderstaande video leggen we onze aanpak kort voor u uit. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00