Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Koppeling WWD en Basisregistratie Ondergrond

WarecoWaterData, onze oplossing voor grondwaterstandbeheer, is het eerste platform dat peilbuisgegevens automatisch heeft verstuurd naar de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Dit is gedaan tijdens een pilot Grondwatermonitoring Put van de BRO waarbij we, samen met onze pilotpartner Munisense, een betaversie van het BRO systeem voor put- en peilbuisgegevens hebben getest.

Tijdens de pilot hebben we in onze eigen ontwikkelomgeving een geautomatiseerde koppeling tot stand gebracht tussen WarecoWaterData en de BRO. Hiermee waren we in staat om de vereiste put- en peilbuisgegevens via geprotocolleerde berichten aan te leveren aan de BRO. Wij waren verantwoordelijk voor het gegevensinhoudelijk deel, en Munisense voor het technische/IT-deel.

Het was een succesvolle pilot en TNO, beheerder van de BRO, zal de bevindingen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het BRO platform.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00