Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Maak het begrip 'Bouwrijp maken' juridisch concreet

04-10-2016

In samenwerking met Sterk Consulting B.V. zijn we een stagetraject gestart om het begrip ‘bouwrijp maken’ juridisch concreet te maken. 

Ontbreken van randvoorwaarden

In onze projecten worden we geconfronteerd met het feit dat de kwaliteit van bouwrijp gemaakte terreinen, sterk wisselt in Nederland. Het ontbreken van duidelijke randvoorwaarden voor ‘bouwrijp maken’ van gronden leidt in de praktijk niet zelden tot (grond)wateroverlast. Het betreft vaak problemen die voorkomen hadden kunnen worden als in het beginstadium:

  1. Voldoende rekening gehouden was met de lokale waterhuishoudkundige situatie.
  2. De bijbehorende afspraken met betrekking tot bouwrijp maken op de juiste manier juridisch waren vastgelegd.

Op dinsdag 29 november geven we over de twee bovenstaande punten een lezing op het symposium Bodem Breed.

Doel van de stage

Het doel van de stage is om voor iedere specifieke beginsituatie een stappenplan voorhanden te hebben.

Uit dit stappenplan moet blijken aan welke technische aspecten gedacht moet worden bij bouwrijp maken en hoe deze aspecten het beste juridisch vastgelegd kunnen worden. Zo kan toekomstige wateroverlast al aan de voorkant van het proces worden voorkomen.

Op dit moment inventariseren we de relevante technische aandachtspunten op het gebied van water en zakkingen, juridische borging en beoordelen we exploitatieovereenkomsten op hun definitie van het begrip ‘bouwrijp maken’.

Wilt u een bijdrage leveren?

U kunt ook een bijdrage leveren aan dit project. Heeft u bijvoorbeeld een exploitatieovereenkomst of modelovereenkomst beschikbaar voor analyse en wilt u deze aan ons ter beschikking stellen? Neem dan contact op met Lisanne van Beek of Melda Cakmak. We zijn erg geïnteresseerd.

De beide stagiaires worden begeleid door Peter de Putter (Sterk Consulting B.V), Maarten Kuiper en Inge Schuurman (beiden werkzaam bij Wareco).

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00