Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Mark van Dijk, MSc 0570 66 09 10
Mail Mark van Dijk

Leefbaarheid toetsingscriterium bij maatregelen tegen wateroverlast

22-04-2018

Bij hevige neerslag treedt in de binnenstad van Tiel op een aantal plaatsen wateroverlast op.

Samen met de gemeente onderzoeken we momenteel de neerslagbestendigheid van de binnenstad en hoe deze te verbeteren is. 

Theorie komt overeen met praktijk

Als eerste stap hebben we, met behulp van een rekenmodel, in beeld gebracht op welke plaatsen het rioolstelsel overbelast raakt en hoe het regenwater over de straat naar de panden stroomt. De theorie blijkt, helaas voor de bewoners, overeen te komen met de praktijk.  

Het bestaande rioleringstelsel is niet berekend op het verwerken van de grote hoeveelheden regenwater bij extreme buien en op de bekende plaatsen leidt het overstromende rioolwater daadwerkelijk tot overlast.

Maatregelen verkennen

Momenteel verkennen we, samen met de gemeente, welke maatregelen het meest doelmatig zijn om de wateroverlast terug te dringen. Welke ingrepen leveren het beste resultaat?

Mogelijkheden zijn:

  • bovengrondse afvoer verbeteren
  • regenwater tijdelijk bergen onder de straat, in groenstroken of plantsoenen
  • rioolstelsel ontlasten door afkoppelen
  • regenwater infiltreren in de bodem
  • de afvoercapaciteit van het rioolstelsel vergroten

Op basis van effectiviteit en kosten wordt een keuze gemaakt voor de uit te voeren maatregelen. 

Verbeteren leefbaarheid

De maatregelen voor het terugdringen van de wateroverlast zijn er vooral op gericht om de leefbaarheid van de betreffende locaties te verbeteren. Dit is, naast de technische en financiële component, daarom een belangrijk toetsingscriterium. Onderzocht wordt of de maatregelen kunnen worden gecombineerd met een nieuwe inrichting van de openbare ruimte, zodat een prettige, nieuwe en droge leefomgeving ontstaat.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Mark van Dijk Contact

Mail Mark van Dijk  0570 66 09 10