Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marcel Maasbommel 020 750 46 00
Mail Marcel Maasbommel

Meer vertrouwen tussen actoren door blockchain?

06-07-2018

Samen met de gemeente Gouda, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, werkgroep het Watergilde en softwareontwikkelaar Xurux, werken we mee aan een onderzoek van Deltares. Getoetst wordt of het gebruik van de blockchain-technologie voor het opslaan van meetdata, kan bijdragen aan het versterken van een vertrouwensrelatie tussen overheden en bewoners.

Wat is blockchain?

Blockchain is tegenwoordig veel in het nieuws en dan vooral in relatie tot digitaal geld. De Bitcoin is een goed voorbeeld. Het concept kenmerkt zich door gedecentraliseerde en transparante dataopslag en uitwisseling van (financiële) data zonder tussenpersoon.

Eenvoudig gezegd: BlockChain werkt als een digitaal grootboek waarbij gegevens worden gedeeld met iedereen die ‘in de keten’ deelneemt. Alle data die in het ‘grootboek’ worden opgeslagen blijven bewaard, en mutaties worden aanvullend op de oude data opgeslagen. 

Eenmaal opgeslagen data kunnen niet meer worden gewijzigd. Elke deelnemer ziet altijd, op elk moment, dezelfde versie als de andere deelnemers. Het doel is de data open, transparant en onbetwistbaar te laten zijn.

Casestudy Gouda

De toepassingsmogelijkheden van de blockchain-technologie worden getest aan de hand van een casestudy in Gouda. Deze stad heeft te maken met een verzakkende oude binnenstad en in het Living Lab Gouda wordt al een tijd gewerkt aan het verzamelen van allerlei relevante data over deze bodemdaling. Wij nemen deel aan het Living Lab met input op diverse onderdelen, waaronder het verzorgen van grondwaterstandmetingen in Gouda. 

Deltares en Gouda hebben ons gevraagd om de data van deze metingen aan te leveren als onderdeel van het verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van de blockchain-technologie. Daarnaast dragen wij als stakeholder bij met feedback op de (tussen)resultaten uit deze casus.  

Benieuwd naar het resultaat

Voor vele overheidsorganisaties verzamelen, beheren en ontsluiten wij grondwatermeetreeksen. Lenen deze meetreeksen zich voor de toepassing in een blockchain? En zo ja, met welk voordeel (of nadeel)? Hoe visualiseren we het gebruik van de blockchain en kan deze toepassing vervolgens bijdragen aan het vertrouwen van bewoners in haar overheden en in het bijzonder in de data die binnen deze relatie worden gebruikt?

Gesloten omgeving

De verkenning van de mogelijkheden van de blockchain-technologie voor opslag van geodata, vindt in eerste instantie plaats in een gesloten omgeving. Bij succes wordt er eventueel in een vervolgstadium een product ontwikkeld dat openbaar gebruikt kan worden.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marcel Maasbommel Contact

Mail Marcel Maasbommel  020 750 46 00