Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marcel Maasbommel 020 750 46 00
Mail Marcel Maasbommel

Langdurige samenwerking met drie waterschappen voor grondwatermonitoring

20-11-2017

We hebben de aanbesteding voor grondwatermonitoring gewonnen die de waterschappen Vechtstromen, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta in de markt hebben gezet. Hier zijn we trots op! Voor een periode van minimaal zeven jaar zijn we een overeenkomst aangegaan.

Volledige ontzorging met WWD 

Met WarecoWaterData ontzorgen wij de deelnemende waterschappen volledig bij het verkrijgen van continue en hoogwaardige meetreeksen. Hiervoor plaatsen en onderhouden we peilbuizen, zetten we telemetrische meetapparatuur in en valideren we de data. We ontsluiten deze data via onze gebruiksvriendelijke webportal.

Ontwikkeling "onderwater-meetpunt"

Voor een deel van het meetnet hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om telemetrische meetapparatuur in te zetten voor peilbuizen die in de uiterwaarden volledig onder water kunnen lopen.

Bij hoog water gaan de meetdata niet verloren maar worden ze opgeslagen en op een later moment, als het waterpeil weer zakt, verzonden. Op dit moment zijn we deze meetpunten aan het inrichten. Op een later moment informeren we u over de eerste ervaringen. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marcel Maasbommel Contact

Mail Marcel Maasbommel  020 750 46 00