Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Meetdata nat najaar bron van informatie voor klimaatbestendige plannen

05-03-2018

Het natte najaar van 2017 was een goede praktijkcase. De grondwatermeetdata uit die periode zijn een waardevolle bron van informatie. Ze laten zien hoe het grondwater reageert op een langdurige periode met veel neerslag. Iets wat in de toekomst door klimaatverandering vaker gaat voorkomen.

Benut data bij het maken van plannen

U kunt uw voordeel doen met de verkregen data bij het klimaatbestendig inrichten van straat, wijk of stad.

De meetdata geven ook een goed beeld van drainagesnelheden en dat levert weer nuttige inzichten op voor het behandelen van overlastmeldingen en het gemeentelijk grondwaterbeheer. 

Wij kunnen u helpen door de knelpunten met betrekking tot grondwateroverlast in kaart te brengen en u te adviseren over oplossingen. 

Natste najaar sinds decennia

Het najaar van 2017 was een van de natste van de afgelopen decennia. Op veel plaatsen in Nederland zijn zeer hoge grondwaterstanden gemeten. In de data van onze eigen grondwaterstandmeetpunten (zo'n 4000 peilbuizen) zien we de natte maanden duidelijk terug. In de kustprovincies hebben we zelfs stijgingen tot een meter gemeten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00