Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Pytrik Graafstra, MSc 06 57 09 75 57
Mail Pytrik Graafstra

Natte wintermaanden goed geweest voor het grondwaterpeil

04-04-2019

Maar we zijn er nog niet

Eerder deze week was bij de NOS te lezen dat er weer maatregelen worden getroffen rondom droogte: ‘Waterschap De Dommel heeft een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater afgekondigd voor het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens’.

De afgelopen maanden waren natter dan gemiddeld. Dat is goed voor de grondwateraanvulling (bijna 20% meer dan gemiddeld!). Is het grondwater daarmee nog niet hersteld?

Om dat te achterhalen, stelde Pytrik Graafstra onze prognose van eerder dit jaar bij. En hoewel het grondwater door de natte wintermaanden meer is bijgevuld dan we op basis van gemiddelde neerslag voorspeld hadden: het grondwater in Nederland is - zeker op de hoge zandgronden – nog niet hersteld.

De figuur laat zowel de originele als bijgewerkte prognose zien. De gemiddelde herstelduur voor Nederland is met ongeveer anderhalve maand verkort. Voor het beheersgebied van Waterschap De Dommel is dit zelfs ruim vier maanden, maar het gemiddelde herstel duurt nog steeds meer dan een jaar. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Pytrik Graafstra Contact

Mail Pytrik Graafstra  06 57 09 75 57