Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Opnieuw groot raamcontract met Zaanstad gesloten voor advies en monitoring

23-04-2018

Het uitvoeren van openbare werken in een gemeente waar op grote schaal funderingsproblematiek speelt, is geen eenvoudige opgave. Gemeente Zaanstad is reeds geruime tijd actief met het voorkomen van schade bij bebouwing tijdens uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. 

Eind 2017 heeft de gemeente een nieuw raamcontract op de markt gezet voor het uitvoeren van advies- en monitoringswerkzaamheden. Wij zijn trots dat ook het nieuwe raamcontract aan ons is gegund, in samenwerking met Van Monsjou & Partners.

Risicomanagement

Bij het uitvoeren van rioolwerken, saneringen, het vervangen van kademuren en bruggen of andere (ondergrondse) werkzaamheden in de directe omgeving van woningen met mogelijke funderingsproblemen, bestaat een verhoogde kans op schade.

Gemeente Zaanstad doet actief aan risicomanagement, waarbij in de voorbereiding en tijdens de uitvoering van werken uitgebreid aandacht is voor het minimaliseren van de kans op schade. Onze werkzaamheden dragen hier in belangrijke mate aan bij.

Daling schademeldingen

Sinds 2013 voeren we in Zaanstad advies- en monitoringswerkzaamheden uit. Samen met de gemeente hebben we een succesvolle aanpak ontwikkeld waardoor het aantal schademeldingen bij de uitvoering van werken sterk is gedaald.

Onze meerwaarde

Het nieuwe contract bestaat voornamelijk uit het opstellen van uitvoerings- en monitoringsplannen, het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen, het coördineren van monitoringswerkzaamheden en het uitvoeren van grondwaterstand-, hoogte- en trillingsmetingen.

Vanwege onze ervaring op het gebied van risicomanagement, monitoringswerkzaamheden en de ´lessons learned´ van de afgelopen vier jaar, konden wij duidelijk onze meerwaarde tonen.

Gemeente Zaanstad: ”Het niveau van de verschillende inschrijvers was hoog. Het is knap dat Wareco als beste uit de bus is gekomen. Gezien onze goede ervaring, hun technische kennis en betrouwbaarheid, zijn we blij dat Wareco komende jaren weer onze partner is”.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00