Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Nieuwe afdeling stedelijk water Wareco

Vanaf 1 januari 2019 is de vakgroep Stedelijk Water van Wareco uitgebreid met zeven specialisten van Aveco de Bondt. Door de groei van de vakgroep vergroten we ons werkveld inhoudelijk en geografisch.

Even voorstellen...

Stedelijk water Wareco bestaat uit een stevige groep van 20 professionals. Zij vullen onze andere specialistische groepen op het gebied van grondwater, bodem en funderingen aan. De groep wordt geleid door twee vakgroepleiders: Erik Spronk en topspecialist Guy Henckens. Zij delen hun kijk op de vernieuwde groep.

Erik Spronk  Guy Henckens   
Erik: Als vakgroepleider vind ik het belangrijk om intern en extern verbindingen te leggen tussen mensen met verschillende expertises en belangen. Ik geef leiding aan de teamleden en voer de HRM gesprekken.

Guy: Als vakgroepleider ben ik altijd op zoek naar de verbinding tussen inhoud en proces. Binnen de nieuwe vakgroep ben ik verantwoordelijk voor de offertes, de kwaliteit van de projecten en de marktontwikkeling.

Samen kunnen we bijna alles  

Guy en Erik zijn allebei enthousiast over de fusie van de vakgroepen stedelijk water van Aveco de Bondt en Wareco.
Guy: Omdat we als Aveco de Bondt en Wareco één directie hebben was het wat bijzonder dat we twee losse groepen stedelijk water hadden. Het fuseren was logisch. Omdat Wareco van oudsher een sterker merk is dan Aveco de Bondt in ons vakgebied, lag het voor de hand om dat onder de vlag van Wareco te doen.

Erik: Het grootste voordeel van het samengaan van de afdelingen is de uitbreiding van het werkveld, door de grote variabiliteit aan verschillende expertises en achtergronden binnen één vakgroep. Hierdoor kunnen we een integrale aanpak aanbieden; we kunnen projecten begeleiden van het onderzoek tot definitief ontwerp en de uitvoering.
Guy: Door uitbreiding van de vakgroep zijn er meer mogelijkheden om klanten binnen heel Nederland te bedienen en ondersteunen, we vullen elkaar inhoudelijk en geografisch aan. In vergelijking met Aveco de Bondt, waar ik vandaan kom, onderscheidt Wareco zich echt in de verbinding tussen de boven- en ondergrond. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Urban Waterbuffer waarin regenwater wordt ingezet om droogte tegen te gaan. Aveco de Bondt is juist weer erg goed op het vlak van hydrodynamisch modelleren (bijvoorbeeld hemelwaterstresstesten) en het maken van praktische ontwerpen. Samen kunnen we bijna alles. 

Klimaatadaptatie maakbaar maken

Onze adviseurs vinden de verbinding en maken die concreet. Guy en Erik vervolgen hierover:

Erik: Plannen maken en ontwerpen doen we niet alleen. Het is belangrijk om verbonden te zijn en te blijven houden zowel tussen de vakgroepen als extern om samen tot klimaatbestendige oplossingen te kunnen komen. Wareco ondersteunt in de dialoog rondom de ontwikkeling en uitvoering van de klimaatbestendige stad. In de klimaatdialoog wordt regelmatig aansluiting gezocht met externe specialisten en andere bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de recente samenwerking met Twynstra Gudde, waarin technische kennis en maatschappelijke belangen worden. Ook werken we bijvoorbeeld samen met kennisinstituten, zoals KWR Watercycle Research Institute.

Guy: Naast klimaatadaptatie en het koppelen van de onder- en bovengrond is één van de speerpunten van de afdeling de begeleiding van VO naar DO en van SO naar een bestek. De focus van Wareco ligt hierin op onderzoek, het vinden van oplossingen en het kunnen vertalen daarvan naar concrete ontwerpen die in praktijk kunnen worden gebracht. Maakbaarheid is immers één van de kernwaarden van Aveco de Bondt, hetgeen heel goed aanvult.

Ook concrete stappen zetten?

Benieuwd hoe wij onze specifieke manier inzetten bij klimaatbestendige oplossingen? Of gewoon bij de gangbare rioolwerkzaamheden tussen alle klimaatsessies en drukte door? We delen graag onze ideeën met u!