Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Noordwijk legt drainage aan met gestuurde boring

18-10-2016

In Noordwijk is gestart met de aanleg van een vijfhonderd meter lange drain die het oorspronkelijke grondwaterpeil weer kan herstellen. 

Sinds de kust werd versterkt, is het grondwaterpeil in Noordwijk aan Zee gestegen. Om dit peil te kunnen verlagen, leggen gemeente en hoogheemraadschap een drain aan langs de kustversterking.

Om overlast te voorkomen wordt de drain, die op een diepte van 6 meter ligt, aangebracht met behulp van een gestuurde boring.

Op basis van grondwateronderzoek en -modellering hebben wij de berekeningen uitgevoerd die hebben geleid tot het aanleggen van de vijfhonderd meter lange drain. Het vrijkomende grondwater wordt gebruikt om de zoetwatervoorziening van bollenkwekers op peil te houden.

Van de aanleg is een een film gemaakt.

Project in Noordwijk

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00