Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Ondergrondse potentie bij integrale ruimtelijke visie

De gemeente Haarlem wil een integrale ruimtelijke visie ontwikkelen waarin met name de ondergrond en bovengrond gekoppeld worden. Als basis voor deze visie heeft de gemeente Haarlem Wareco gevraagd om overzichtelijk te maken wat de ondergrondse kansen en risico’s zijn op het gebied van klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en energie.

Vertrekpunt is inzicht in de ondergrond 

Een belangrijke voorwaarde om tot een visie te komen is inzicht in de relaties tussen de behoeftes en opgaven in de bovengrondse leefomgeving en de potentie die de ondergrond biedt om daaraan invulling te geven. Wareco heeft voor dit project thematische kaarten opgesteld en verbanden gelegd. Hoeveel ruimte is er in de ondiepe ondergrond beschikbaar? Hoeveel ruimte is extra nodig voor klimaatadaptatie? Voor energie? Waar knelt het, waar niet? Hoe kun je de ondergrond benutten om ruimtelijke kwaliteit (zoals vitale bomen) te bieden? Dit is ook een methodiek waarbij we de impact van beslissingen op andere opgaven in de stad visualiseren.

De kaarten zijn beleidsondersteunend. Ook maken de kaarten het onderwerp ‘regie in de ondergrond’ tastbaar voor bestuurders en beheerders binnen de gemeente. De kaarten zijn een goed vertrekpunt voor afstemming tussen stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, groen- en waterbeheerders, energie. En dus een vertrekpunt voor integrale visievorming.

Interesse ? 

Bent u benieuwd welke kansen de ondergrond voor uw gemeente kan bieden om de bovengrondse opgave te realiseren? Overweegt u de ondergrond te betrekken bij integrale visievorming? Maarten Kuiper denkt graag met u mee.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00