Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Onderhoudsplan belangrijk bij regenwatervoorzieningen

De laatste jaren zijn regenwaterbergingen en infiltratiesystemen opgenomen als onderdelen van het rioolsysteem. Denk hierbij aan waterpasserende verharding, WADI’s, groene bergingen en infiltratiekratten. 

Een beheer- en onderhoudsplan is onontbeerlijk om deze voorzieningen optimaal te laten functioneren. Bij klimaatverandering spelen goed functionerende hemelwatervoorzieningen een cruciale rol. Wateroverlast kan hiermee worden voorkomen. 

Onderhoudsplan

Gegevens van diverse onderdelen van dergelijke voorzieningen (zoals toplaag, grondverbetering, dimensies, drainage, slokops en geotextiel) kunnen (nog) niet in het (riool)beheerpakket worden bijgehouden. Hiervoor kan wel een een separaat onderhoudsplan worden opgesteld.

Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe u op termijn de regenwatersystemen een plek kunt geven in uw beheersysteem.

In het onderhoudsplan staat welke maatregelen moeten worden genomen om de voorzieningen goed te laten werken. Zo wordt (water)overlast elders voorkomen en hebben de voorzieningen een langere levensduur.

Wij maken plannen die de beheerder in staat stellen het onderhoud effectief en doelmatig uit te voeren. Van alle regenwatersystemen in een gemeente wordt de huidige staat beschreven en welke onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met welke frequentie. Vaak worden deze plannen ook gebruikt om het onderhoud gespecificeerd uit te kunnen besteden.

Kenmerkenblad

Ter ondersteuning van het onderhoud en een goede communicatie met beheerders/aannemers worden de resultaten van het plan overzichtelijk en compact weergegeven op een "kenmerkenblad". Hierop staan per systeem de kenmerken (type, onderdelen, werking, dimensies), specifieke zaken die spelen (bijvoorbeeld bereikbaarheid), foto’s en een onderhoudsschema. 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00