Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Niels Lenior 06 828 336 96
Mail Niels Lenior

Onderzoek en monitoring infiltratievoorzieningen

Het overgrote deel van Nederlandse gemeenten heeft ze al in gebruik en ze spelen een steeds grotere rol bij de klimaatadaptieve inrichting van stedelijk gebied: infiltratievoorzieningen. Wareco wordt bij het ontwerp en toepassen van dit soort voorzieningen vaak ingeschakeld vanwege haar kennis op het gebied van hemel-, oppervlakte- én grondwater in de stad.

Het belang van specialistische kennis op het gebied van boven- en ondergrond wordt soms nog onderschat. Bij de inrichting van stedelijk gebied is juist de interactie tussen boven- en ondergrond heel belangrijk.

De impact van extreme neerslag in de zomerperiode en de langdurige neerslag in de winter zijn ondertussen bekend. Maar nu wordt de focus ook gezet op de droogteproblematiek en de gevolgen die met zich meebrengt. Denk aan schade door bijvoorbeeld verzilting (kustgebieden), zettingen en aantasting van houten funderingen.

Het is dus zaak om infiltratievoorzieningen zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. Daar waar nodig moet het water zo snel mogelijk infiltreren en afgevoerd worden en op andere locaties is het juist van belang het water ondergronds zo lang mogelijk vast te houden voor gebruik in drogere perioden.

Data-analyse 

In de zomer van 2018 is bij Wareco een onderzoek gestart naar de daadwerkelijke werking van infiltratievoorzieningen en de invloeden op de grondwaterstand aan de hand van metingen. Deze metingen zijn door Wareco uitgevoerd in de directe omgeving, maar ook in de voorzieningen zelf is de laatste jaren een schat aan informatie over de werking van infiltratievoorzieningen vergaart.

 

Met deze data zijn studenten van de Universiteit Wageningen en de Hogeschool InHolland in het kader van afstudeerstages verschillende onderzoeken gestart naar het functioneren van infiltratievoorzieningen onder verschillende lokale (weers)omstandigheden. Ondertussen zijn hier al interessante conclusies uit gekomen, onder andere over de leeglooptijden die standaard in rekenmodellen worden gehanteerd bij het ontwerpen van infiltratievoorzieningen en grondwatermodellen.  

Efficiënter ontwerpen

Uiteindelijk is de doelstelling van deze onderzoeken dat nog efficiënter wordt ontworpen en/of advies wordt gegeven en dat de invloeden van infiltreren op het grondwater vooraf beter ingeschat kunnen worden.

Tot slot 

METEN IS WETEN! Dus mocht u vragen hebben over de lopende onderzoeken van Wareco op het gebied van infiltratievoorzieningen of zelf voorzieningen hebben waarvan u de werking zou willen monitoren neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur: Niels Lenior

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Niels Lenior Contact

 06 828 336 96