Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Online viewer levert grondwatergrafiek per huis

14-02-2017

Ons grondwaterteam heeft een online viewer ontwikkeld. Hiermee wordt op elk willekeurig punt, binnen dorpen en steden, het verloop van de berekende grondwaterstanden weergegeven.

Er kan ook een toekomstbeeld worden geschetst waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van klimaatverandering (meer extremen) op de grondwaterstand.  

Anders gezegd: met de viewer komt informatie van duizenden fictieve peilbuizen beschikbaar.

Data omzetten in inzichten

Met deze innovatie laten we zien hoe we grote hoeveelheden data kunnen omzetten in dagelijks bruikbare inzichten. Dit levert bijvoorbeeld waardevolle grondwaterinformatie op in aanvulling op gemeentelijke grondwatermeetnetten, die informatie geven op puntniveau.

Met behulp van de grondwaterviewer volstaat een meetnet met minder peilbuizen. Dit leidt dus tot een besparing en levert tegelijkertijd meer inzicht op. Bijvoorbeeld ten behoeve van overlastmeldingen of voorbereiding van rioolvervanging en bemaling. Een professionele invulling van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht dus.

Onderstaande korte film laat zien hoe het werkt.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00