Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Onzichtbare gevolgen van de droogte

09-07-2018

Sinds 1 mei heeft het bijna niet meer geregend. Het neerslagtekort is in nog geen twee maanden tot gemiddeld 150 mm gestegen, oplopend tot 200 mm in de Achterhoek. En het einde van de droge periode is nog niet in zicht. 

Hoorde 2017 al bij de 5% droogste jaren ooit gemeten. Ook in 2018 hebben we, tot nu toe, volgens het KNMI alweer een plekje bij deze 5 % verworven.

Grote potentiële schadepost zit onder de grond

De gevolgen van de droogte zijn overal zichtbaar. Het groen heeft het zwaar, gewassen moeten worden beregend, waterschappen controleren de veendijken en waterleidingbedrijven raden particulieren aan om zuinig om te gaan met leidingwater.

Maar niet alleen boven de grond is de droogte zichtbaar. Juist onder de grond schuilt een grote potentiële schadepost. Onderstaande grafiek van meetgegevens uit een peilbuis in Zuid-Holland laat zien dat het grondwaterpeil hier binnen twee maanden met maar liefst 1 meter is gedaald.


We meten deze trend in meetpunten in grondwatermeetnetten door heel Nederland. De mate van grondwaterdaling verschilt per regio en op veel plekken is de grondwaterstand lager dan de jaren daarvoor. Dit vergroot het risico op schade.

Wat als we niets doen?

Als we niets doen, levert een tekort aan grondwater in bebouwd gebied een enorme kostenpost op. Schattingen van Deltares gaan uit van tientallen miljarden euro’s in de periode tot 2050. Lage grondwaterstanden in slappe bodems kunnen leiden tot schade aan wegen en riolering. Ook schade aan gebouwen is reëel, door zetting en droogstand van houten palen. Maaivelddaling zorgt voor een grotere kans op wateroverlast in laaggelegen delen bij hevige buien. Meer dan de helft van Nederland heeft last van deze problemen. Het reguleren en beheren van het grondwaterpeil wordt dus steeds belangrijker in ons land.

Ondergrond biedt ook kansen

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en niet veel later, op dezelfde plek, een watertekort door droogte. De huidige oplossingen voor wateroverlast zijn vooral gericht op afvoer en laten het water onbenut. Een innovatie aanpak is het opvangen en bufferen van regenwater, gebruik makend van de ondergrond. Het regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en geïnfiltreerd in een zandlaag op enkele tientallen meters diepte. Op een later moment wordt het dan weer omhoog gebracht voor verkoeling van hete pleinen, vergroening of een waterspeelplaats, maar ook voor het op peil brengen van het grondwater.

Wat kunnen bewoners zelf doen?

Als bewoner merk je de gevolgen van droogte in eerste instantie aan de planten in de tuin. De ‘onzichtbare’ gevolgen door een lage grondwaterstand zijn merkbaar door verzakking van de tuin, de schuur of de stoep en zelfs de woning. Maatregelen die een bewoner hiertegen zelf kan nemen zijn: zorg dat je weet op welke type fundering je huis staat en leg, in overleg met de gemeente, zelf een infiltratieleiding aan op je terrein zodat het grondwater op peil blijft.

Steek je kop nu eens wel in het zand

Volgens Maarten Kuiper, grondwaterspecialist bij Wareco, is het zinvol om je kop juist nu wel eens een keer in het zand te steken. “Het is nodig om te weten wat er speelt onder de grond. Alleen dan kan er een klimaatgerichte aanpak worden bedacht waarbij een teveel aan water op het ene moment juist de oplossing kan zijn voor een tekort aan water tijdens een periode van droogte”. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00