Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Praktijkproef afvang regenwater Weverstraat

29-08-2017

Bewoners van de Weverstraat in Oosterbeek ervaren bij extreme neerslag wateroverlast in en rondom hun woningen. Als het rioolstelsel en de bovenstrooms gelegen afkoppelvoorzieningen het regenwater niet kunnen verwerken, stroomt een deel van het regenwater door de Weverstraat naar het Zweiersdal. We hebben, in opdracht van de gemeente Renkum, maatregelen opgesteld om schade aan woningen als gevolg van die wateroverlast te voorkomen.

Diepte-infiltratieputten en aanpassing straatprofiel

Aanleg van meer dan twintig diepte-infiltratieputten en een herprofilering van de Weverstraat moeten ervoor zorgen dat regenwater niet meer de woningen instroomt. De diepte-infiltratie vangt zoveel mogelijk regenwaterwater af. Het regenwater dat niet wordt afgevangen stroomt vervolgens door de Weverstraat maar omdat de straat opnieuw wordt ingericht en een v-profiel krijgt, stroomt het water niet meer door de woningen.

Proef met afvang regenwater 

Belangrijke voorwaarde bij diepte-infiltratie is dat de roostergoten voldoende regenwater afvangen. Omdat het een hellend gebied is, bestaat de kans dat het regenwater over de roostergoten heen stroomt in plaats van erin. Om na te gaan of de voorgestelde goten voldoende regenwater afvangen, is samen met de gemeente een praktijkproef uitgevoerd. Bij deze proef werd 10.000 liter water enkele meters bovenstrooms van de roostergoot geloosd. In twee en een halve minuut stroomde vervolgens circa 70% van het water de goot in. De rest stroomde erlangs.

Proef geslaagd!

De conclusie van de proef is dat de roostergoten goed in staat zijn om voldoende regenwater af te vangen. De diepte-infiltratieputten worden zo maximaal benut.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00