Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Anne Wietse Boer 0207504600
Mail Anne Wietse Boer

Praten over mogelijkheden afkoppelen maakt enthousiast

16-09-2016

Donderdag 15 september was de eerste inloopavond voor bewoners over het afkoppelen in Laren. De gemeente Laren heeft namelijk als ambitie gesteld dat perceeleigenaren verplicht hun dakvlakken afkoppelen van het gemengde stelsel in de komende vier jaar (2016-2020). Dit om het riool te ontlasten bij hevige regenval en zo wateroverlast te voorkomen. 

De komende jaren zullen alle bewoners van Laren op een dergelijk avond worden uitgenodigd. In een-op-een gesprekken met de gemeente en met leveranciers van materialen konden bewoners hun vragen stellen.

De gemeente gaf ook direct maatwerkadvies. Veel bezoekers reageerden enthousiast toen ze zagen dat met relatief eenvoudige oplossingen veel dakoppervlak afgekoppeld kan worden.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur

Anne Wietse Boer Contact

Mail Anne Wietse Boer  0207504600