Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Maurits Tillema 020 750 46 00
Mail Maurits Tillema

Proefbelasting fundering rijksmonument Rotterdam

12-09-2017

Kan de fundering van een rijksmonument in Rotterdam een verzwaring van het pand zonder problemen ondergaan? Onze opdrachtgever wilde dit graag weten in verband met de herontwikkeling van het betreffende pand en het plan voor de bouw van extra verdiepingen.

Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven, hebben we funderingsonderzoek uitgevoerd. Onderdeel hiervan was het uitvoeren van een proefbelasting van de bestaande houten paalfundering om te bepalen of deze de verzwaring, die ontstaat door toevoeging van extra verdiepingen, zonder problemen kan ondergaan.

Onderzoek bestaande situatie

Om vast te stellen hoe de fundering van het pand is opgebouwd en hoe deze zich heeft gedragen sinds de bouw, hebben we de bestaande situatie in kaart gebracht. Hiervoor hebben we archiefonderzoek gedaan, scheefstandmetingen in en om het gebouw en een analyse van de grondwatersituatie.

Er is een houten paalfundering aanwezig in combinatie met betonbalken waarbij de houten palen in paalgroepen onder het gebouw zijn gepositioneerd.

Funderingsinspectie

Aan de hand van de verkregen gegevens is op twee locaties in de kelder van het pand de fundering geïnspecteerd. Hiervoor is op deze locaties, vanuit de kelder, de grondwaterstand onder het pand verlaagd. Hierna kon de keldervloer worden opengemaakt en is de fundering vrijgegraven en ingemeten. Ook zijn houtmonsters van de palen genomen en is onderzocht in hoeverre de palen zijn aangetast door schimmels of bacteriën.

Proefbelasting fundering

In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen in eerste instantie op één locatie een proefbelasting van een funderingspaal uit te voeren. De belasting is op één paal in stappen verhoogd en de zakking van de paal is nauwkeurig gemeten. Met de gegevens is een last-zakkingsdiagram tot aan het geotechnisch bezwijken van de paal verkregen.

Uitgangspunten vaststellen

Aan de hand van de verkregen gegevens, is bepaald welke maximale belasting op de bestaande fundering kan worden toegelaten. Hiermee kon onze opdrachtgever de voorlopige uitgangspunten vaststellen voor de verdere herontwikkeling van het gebouw.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maurits Tillema Contact

Mail Maurits Tillema  020 750 46 00