Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Projectmanagement sloop en bouwrijp maken Barendrecht

In de gemeente Barendrecht zijn veel herontwikkelingen gaande, waarbij we de gemeente ondersteunen bij de duurzame sloop van opstallen en het bouwrijp maken van de grond. In 2015 is reeds een school gesloopt om ruimte te maken voor een multi functionele accommodatie. Van eind 2016 tot begin 2017 is er een schoolgebouw gesloopt om ruimte te maken voor herontwikkeling. Verder zal in de nabije toekomst de sloop van nog een school, alsmede een sporthal volgen.

Voorbereiding

We hebben de voorbereidingen voor de duurzame sloop van de gebouwen en het bouwrijp maken verzorgd. Hierbij zijn verschillende taken uitgevoerd zoals asbestinventarisaties, afsluiten nutsvoorzieningen, opstellen contractdocumenten en verzorgen van de aanbesteding. Tevens verzorgen we de vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om dit te realiseren.

Toezicht en directie

Na aanbesteding en gunning hebben we het toezicht en de directievoering verzorgd. Hierbij onderhouden we alle contacten met de aannemer en andere betrokkenen, zoals nutspartijen. De gehele financiële afhandeling met de aannemer wordt door ons verzorgd, zodat de opdrachtgever daar geen omkijken naar heeft.

De werkzaamheden resulteren in een bouwrijpe locatie. Wij verzorgen de oplevering met de aannemer en desgewenst de overdracht aan een bouwkundig aannemer.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Frank de Groot Contact

Mail Frank de Groot  020 750 46 00