Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Strikte regels bodemonderzoek naar asbest bevestigd door Raad van State

15-12-2016

Op 16 november bevestigde de Raad van State dat bij keuringen van grondpartijen conform BRL SIKB 1000 ook asbestonderzoek vereist is indien de grondpartij asbestverdacht is. Deze uitspraak bevestigt de geldende regelgeving en heeft niet alleen gevolgen voor partijkeuringen maar ook voor milieutechnisch verkennend bodemonderzoek onder BRL SIKB 2000.

Wanneer asbestverdacht?

Een locatie is onder andere asbestverdacht als er puin of sporen van puin aanwezig zijn. Op binnenstedelijke terreinen zit meestal puin in de grond. Zowel een partijkeuring maar ook regulier verkennend bodemonderzoek moet in dat geval ook gericht zijn op asbest conform NEN5707. Behalve als men voldoende kan motiveren dat de verdenking onterecht is.

Puin en asbest

Bovenstaande is al jaren vastgelegd in de NEN 5707 en uitgangspunt voor ons milieutechnisch bodemonderzoek. In de nieuwe versie van augustus 2015 is de relatie puin en asbest nog eens verduidelijkt. Deze  nieuwe norm geeft ook aan wanneer puinhoudende grond niet verdacht is en het duurdere extra onderzoek naar asbest in grond niet nodig is. Dit hangt onder meer samen met het soort puin en de datum van aanbrengen. Wij gebruiken deze motivering in ons bodemonderzoek.

Gevolgen

Voor een omgevingsvergunning kan in veel gevallen niet worden volstaan met standaard milieutechnisch bodemonderzoek conform NEN5740. Het bodemonderzoek moet worden uitgebreid met onderzoek naar asbest in grond conform NEN5707. Ook de modelbouwverordening van de VNG is hier in de zomer van 2015 op aangepast.

De monsternemers van het bodemonderzoekbureau moeten zijn toegerust voor dit asbestonderzoek (BRL2018-kwalificatie). Zij moeten namelijk ter plaatse beoordelen of onderzoek naar asbest verplicht is en moeten deze monstername onder het certificaat kunnen uitvoeren.

Uitspraak Raad van State

De uitspraak van de Raad van State heeft de richtlijnen recent bevestigd. Lees de uitspraak en de overwegingen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00