Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Arjen van Maanen 020 750 46 00
Mail Arjen van Maanen

Real-time monitoren kritieke funderingssituatie

06-11-2017

Een situatieschets: Een koper van onroerend goed koopt een gebouw in Amstelveen. Verzakkingen en scheuren in het gebouw, leiden tot bezorgdheid over de staat van de fundering. Wij voeren een funderingsonderzoek uit dat bestaat uit archiefonderzoek, scheefstandmetingen visuele inspecties, een bodemonderzoek en het opgraven en inspecteren van de fundering.

Fundering in slechte staat

Bij de inspectie treffen we onder het pand een Amsterdamse houten paalfundering aan. Alle geïnspecteerde kespen zijn gebroken en de voorste rij palen staat naast het funderingsmetselwerk. Enkele palen staan scheef.

Conclusie is dat de fundering in slechte staat verkeert en binnen een jaar vervangen dient te worden.

Monitoring van onzekere situatie

Er is ook een betonnen kelderconstructie onder het pand aanwezig die naar verwachting extra stijfheid aan het funderingsmetselwerk levert en mogelijk extra geotechnische draagkracht. De kelderbak zou vooralsnog plotseling verdergaand bezwijken van de fundering kunnen voorkomen. De concrete bijdrage aan de stabiliteit en draagkracht hiervan is echter onzeker. 

Vanwege deze onzekerheid adviseren we om in de periode tot aan het funderingsherstel, de situatie nauwlettend te monitoren. Dit om eventueel bezwijken van de fundering voor te zijn.   

Telemetrische monitoring

Voor dergelijke specifieke situaties hebben we monitoringsapparatuur beschikbaar bestaande uit telemetrische sensoren die veranderingen in scheurwijdte meten. De sensoren zijn in dit geval aangebracht op enkele bestaande kritieke scheuren in het gebouw. De sensoren verraden beweging van het metselwerk. Dit duidt op initiatie van het bezwijkproces.

De sensoren zijn vooraf zodanig door ons geprogrammeerd dat onze adviseurs en onze opdrachtgever direct bericht krijgen bij overschrijding van de opgegeven interventiewaarden. Er kunnen dan direct schadevoorkomende maatregelen worden getroffen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van tijdelijk stut- en stempelwerk.

De meetresultaten zijn overal, op ieder moment en voor alle belanghebbenden inzichtelijk in een online-portal.

Andere toepassingen voor real-time monitoring

Deze manier van monitoring is ook te gebruiken bij:

  • bij risico op aanvullende zakkingen als gevolg van omgevingsbeïnvloeding zoals bouwwerkzaamheden naast gevoelige bestaande gebouwen
  • bij scheuren op locaties die lastig te bereiken zijn en waar toch geregeld inzicht in de vervorming noodzakelijk is
  • in situaties waarbij het risico op aanvullende vervorming aanwezig is en tijdregistratie daarvan belangrijk is, bijvoorbeeld om een oorzakelijk verband te kunnen aantonen in het geval van aansprakelijkheidstelling 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arjen van Maanen Contact

Mail Arjen van Maanen  020 750 46 00