Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Rick Oosterhoff 020 750 46 00
Mail Rick Oosterhoff

Real-time monitoring bestaande scheuren

Met real-time scheurmeting bewaken we vervorming van uw gebouw tijdens werkzaamheden. U kunt de wijdte van een bestaande scheur continue, online volgen. Als er grenswaarden worden overschreden, kunnen we direct reageren en zo schade voorkomen.  

Proactieve monitoring

Naast de reeds bestaande mogelijkheden voor het monitoren van gebouwen zoals het uitvoeren van deformatiemetingen (hoogtemetingen), trillingsmetingen en het real-time monitoren van grondwaterstanden, bieden we met deze methode een proactieve monitoring waarmee werkzaamheden op basis van meetresultaten kunnen worden bijgestuurd. 

Automatische scheurmetingen zijn ook handig als de scheurlocaties lastig te bereiken zijn en het handmatig periodiek meten veel inspanning vereist.

Werkwijze

Met sensoren wordt de wijdte van reeds bestaande scheuren nauwkeurig gemeten. De meetdata worden automatisch verstuurd naar een beveiligde webportal. De opdrachtgever kan in deze portal de resultaten direct bekijken. 

Grenswaarden 

Onze specialist op het gebied van omgevingsbeïnvloeding controleert de real-time meetdata op de bewegingen van het pand. Per sensor kunnen we grenswaarden instellen. Bij (dreigende) overschrijding hiervan wordt het projectteam automatisch per mail of sms op de hoogte gesteld. Er kan dan snel worden gereageerd en contact worden opgenomen met de uitvoering.  

Voorkomen aanvullende schade

Door het meten van veranderingen in scheurwijdte krijgen we inzicht in de vervormingen van een gebouw. Invloed van een ingreep in de directe omgeving van het gebouw zoals sloopwerkzaamheden, grondwaterstandveranderingen of graafwerkzaamheden kunnen zo in een vroeg stadium worden gedetecteerd, waarna de werkzaamheden kunnen worden bijgestuurd.

Aanvullende schade kan zo worden voorkomen. Is er toch schade dan kan met behulp van de tijdgeregistreerde scheurwijdtemetingen makkelijker een oorzakelijk verband  worden aangetoond. .

 

 

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Rick Oosterhoff Contact

Mail Rick Oosterhoff  020 750 46 00