Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Funderingsonderzoek en infiltratie voor 'Tuin van Noord' Rotterdam

24-04-2018

'Tuin van Noord' is het project waarbij het oude gevangeniscomplex aan de Noordsingel in Rotterdam wordt getransformeerd naar een hoogwaardige woonlocatie. Rond de gebouwen komt een voor de buurt toegankelijke groenvoorziening.

Het is een groot complex dat bestaat uit de voormalige cellenvleugels, de kapel, het administratiegebouw, de Hofpoort, de Vrouwenvleugel en twee oude bewaarderswoningen.

In het gebied is sprake van relatief lage grondwaterstanden.

Funderingsonderzoek voormalige gevangenis

Om te bepalen hoe de kwaliteit van de funderingen onder het complex is, hebben we uitgebreid funderingsonderzoek gedaan.

De funderingen onder de hoogbouw van de cellenvleugels bleken niet meer van goede kwaliteit. Constructiedelen (kespen) waren bezweken door een combinatie van een hoge belasting, een in aanleg kwetsbare constructie (een Amsterdamse fundering met ver uit elkaar staande palen) en aantasting van het bovenste funderingshout als gevolg van de te lage grondwaterstand.

Bij de andere delen van het complex functioneert de fundering nog voldoende. De bebouwing is daar minder hoog waardoor de belasting op de fundering lager is.

Voor handhaving van de bestaande funderingen is wel een grondwater-infiltratiemaatregel noodzakelijk.

Grondwaterregulering voor behoud funderingen

De ontwikkelaar van het plan heeft ons opdracht gegeven een infiltratieplan te ontwerpen en de benodigde vergunningen te regelen. Het plan bestaat uit twee inlaten waarmee water, vanuit de Noordsingel, door de infiltratieleidingen naar de funderingen van de monumentale gebouwen wordt geleid. Zo blijft het grondwater permanent op een voldoende hoog peil.

Afkoppelen op infiltratiesysteem

Het plan voorziet ook in het afkoppelen en aansluiten van de hemelwaterafvoeren van het complex op het infiltratiesysteem en daarmee op het open water van de Noordsingel.

Duurzame oplossing

Met deze aanpak wordt een duurzame oplossing gecreëerd voor zowel het watersysteem als voor de funderingen onder de monumentale gebouwen van de Tuin van Noord.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00