Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Dennis Kuijk 020 750 46 00
Mail Dennis Kuijk

Hoe maak je een woonwijk klimaat robuust?

De expertise van Wareco is ingezet bij de herinrichting van een wijk in Pijnacker. 
In dit project passen we innovatieve systemen toe om de wijk klimaatbestendig te maken, genaamd de Water Buffer.  

Aanleiding en Aanpak 

De aanleiding voor een samenwerkingsverband van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, beheerders en bovenal bewoners was vrij technisch en praktisch van aard: de zettingsgevoeligheid van de wijk.  
Sommige straten zijn tot 80 cm gezakt ten opzichte van de woningen, iets waar bewoners uiteraard  veel last van ervaren. Om de hoogteverschillen aan te pakken (bovengrond) en de zetting in de toekomst te beperken (ondergrond) kunnen we als specialisten niet zonder elkaar. Daarnaast ontstaat er een perfecte kans om techniek met bewonerservaringen te combineren. 

Regenwater houden we zoveel mogelijk binnen de wijk vast; met dit water vullen we in droge periodes het grondwater aan. Door het grondwater op peil te houden beperken we de zettingen tot een minimum. Dit klinkt heel eenvoudig, maar in realiteit moet water ingezameld, gezuiverd en in een diepere bodemlaag geïnfiltreerd worden. Hierdoor komen ook aspecten als  waterkwaliteit, geohydrologie en ruimtelijke inrichting aan de orde. Deze benadering waarbij de techniek van de Urban Waterbuffer in samenhang  met actief grondwaterpeilbeheer wordt toegepast  is nieuw en wordt hier voor het eerst ingezet in de praktijk. 

Samen met bewoners

De eerste stap hebben we gezet door met de bewoners in gesprek te zijn gegaan over hun problemen en wensen. Goed om te merken hoe het klimaatbewustzijn in de wijk al gegroeid is en hoe pragmatisch inwoners inmiddels hebben leren omgaan met de problematiek van een verzakkende omgeving. Na de ontwerpfase, waarbij we de technische eisen hebben gekoppeld aan de wensen van de bewoners en de visie voor de wijk, gaat na de zomer (2020) fase 1 van de uitvoering van start. 

Naarmate de betrokkenheid van de bewoners groter is neemt de kans op slagen van het project aanzienlijk toe. 

Resultaat

Een klimaat robuuste wijk, die niet alleen veerkrachtig is maar waarbij het resultaat ook maakbaar en onderhoudbaar is. Kijk ook op Klimaatbestendig Klapwijk

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Dennis Kuijk Contact

Mail Dennis Kuijk  020 750 46 00