Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Urban Waterbuffer

03-01-2017

In een team met meerdere partners onderzoeken we de kansen voor de Urban Waterbuffer (UWB) in stedelijke gebieden.

Met de UWB streven we ernaar om het regenwater in stedelijk gebied te zuiveren, langer vast te houden en later te gebruiken, zonder te conflicteren met functies aan maaiveld. 

Retentie en infiltratie

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. Retentie en infiltratie in de stad is nodig om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken. Bij gebrek aan bovengrondse ruimte, wordt de ondergrond belangrijk.

We maken daarom gebruik van diepere watervoerende lagen voor infiltratie, opslag en winning van hemelwater via putten.

Vier Cases

We onderzoeken of en hoe UWB moet worden toegepast in stedelijk gebied en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact van de UWB is. Hiervoor worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. 

Partners en financiering

De uitvoerende partners zijn KWR, Wareco, Field Factors en Codema/B-E De Lier.

De overige partners zijn Evides waterbedrijf, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag, gemeente Rheden, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stowa en Stichting Rioned.

Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Voor meer informatie over het project, partners, de cases  en het laatste nieuws, verwijzen we u naar de website van Urban Waterbuffer.

artikel: Urban Waterbuffer brengt de stad in waterbalans

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00